TCNIC/A DE MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. Provisi en propietat mitjanant Oposici, Torn Lliure.
N convocatria: 3/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a de Mobilitat i Seguretat Vial.
Nmero de Places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2017.
Sistema selectiu: Oposici, per Torn Lliure.
Publicaci Bases: .
- B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
- Rectificaci B.O.P.: Nmero 27, de 2 de mar de 2019.
- D.O.G.V.: Nmero 8517, de 29 de mar de 2019 (en extracte).
- B.O.E.: Nmero 90, de 15 d'abril de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 16 d'abril al 16 de maig de 2019, ambds inclusivament.
Import a pagar: 30.

>> Anunci de rectificaci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia.

>> Anunci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia.

>> Sollicitud d'admissi a proves selectives.

volver