TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, Torn Lliure.
N convocatria: 4/2019.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a d'Administraci General.
Nmero de Places: 6.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2015.
Sistema selectiu: Concurs-Oposici, per Torn Lliure.
Publicaci Bases: .
- B.O.P.: Nmero 10, de 22 de gener de 2019.
- Rectificaci B.O.P.: Nmero 28, de 5 de mar de 2019.
- Rectificaci B.O.P.: Nmero 60, de 9 de maig de 2019.
- D.O.G.V.: Pendent de publicar (en extracte).
- B.O.E.: Pendent de publicar.
Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
Import a pagar: .

>> Anunci de rectificaci de les bases especfiques de la convocatria (Butllet Oficial de la Provncia nmero 60, de 9 de maig de 2019).

>> Anunci de rectificaci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 28, de 5 de mar de 2019.

>> Anunci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia nmero 19, de 22 de gener de 2019.volver