TCNIC/A DE PLANIFICACI I PROJECCI ECONMICA. Provisi mitjanant Concurs.
N convocatria: 7/2019.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a de Planificaci i Projecci Econmica.
Sistema selectiu: Provisi mitjanant Concurs.
Publicaci Bases: Butllet Oficial de la Provncia, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i web municipal.
- Publicaci de les Bases i la Convocatria en el B.O.P.: Nmero 29, de 7 de mar de 2019.
- Publicaci de l'extracte de les Bases en el D.O.G.V.: Nmero 8516, de 28 de mar de 2019.
- B.O.E.: Nmero 90, de 15 d'abril de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Des del 16 d'abril al 9 de maig de 2019, ambds inclusivament.

>> Anunci d'aprovaci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci comisi de valoraci i determinaci de la data d'inici del procs selectiu [B.O.P. nm. 74, d'11 de juny de 2019].

>> Anunci de les bases especfiques de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia.volver