INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat.
Nmero de convocatria: 11/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Inspector/a Policia Local.
Nmero de places: 4.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Concurs oposici, per torn lliure i promoci interna i concurs, per torn de mobilitat.
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Pendent de publicar (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Pendent de publicar.
Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
Import a pagar: 33 euros.

>> Bases generals de la convocatria.volver