INSPECTOR/A DE POLICIA LOCAL. Provisi de places en propietat TORN LLIURE.
Nmero de convocatria: 11/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Inspector/a Policia Local.
Nmero de places: 4.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Torn lliure.
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 54, de 25 d'abril de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8548, de 15 de mayo de 2019 (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Nm. 127, de 28 de mayo de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 29 de mayo al 26 de junio de 2019.
Import a pagar: 33 euros.


         CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci d'adjudicaci del contracte menor per a la realitzaci de les proves psicotcniques.

>> Anunci de la resoluci del contracte per a la realitzaci i correcci de proves psicotcniques.

>> Anunci de la contestaci a la reclamaci presentada a la prova psicotcnica.

>> Anunci del nomenament d'assessors del tribunal qualificador del procs selectiu.

>> Llista definitiva d'admesos i exclosos, i resoluci d'allegacions i reclamacions formulades.

>> Anunci d'adjudicaci del contracte menor per a la realitzaci de les proves psicotcniques.

>> Llista provisional admesos i exclosos, nomenament tribunal qualificador i determinaci data inici procs selectiu.

>> Bases generals de la convocatria.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.volver