AGENT DE LA POLICIA LOCAL. Provisi en propietat.
Nmero de convocatria: 12/2019.
Subgrup: C1.
Categoria: Agent de la Policia Local.
Nmero de llocs: 21.
Oferta d'ocupaci pblica: 2017, 2018 i 2019.
Sistema selectiu: Oposici per torn lliure.
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 51, de 20 d'abril de 2019.
    - Rectificaci en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 58, de 4 de maig de 2019.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nmero 8564, de 6 de juny de 2019 (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: N147 de data 20/06/2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 21/06/2019 al 19/07/2019.
Import a pagar: 33 euros.


         CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de l'examen del qestionari de cultura policial.
     Annex I: Qestionari
     Annex II: Plantilla de respostes

>> Anunci d'adjudicaci de contracte menor per a la realitzaci de la prova psicotcnica.

>> Instruccions per a respondre a l'examen del qestionari cultura policial.

>> Instruccions plantilla.

>> Convocatria examen qestionari de cultura policial.

>> Anunci canvi tribunal.

>> Anunci de relaci d'aspirants que han superat les proves fsiques com a aptes..

>> Anunci de resultat d'aspirants aptes en proves d'aptitud fsica..

>> Anunci de resoluci sollicituds i recordatori aportaci original de certificat mdic.

>> Anunci de correcci d'errata en l'anunci de la convocatria per a la realitzaci de les proves d'aptitud fsica.

>> Anunci de la convocatria per a la realitzaci de les proves d'aptitud fsica i aportaci de certificat mdic.

>> Anunci de rectificaci d'un nmero de dni, publicat al resultat de la prova de mesurament d'alada.

>> Anunci del resultat de la prova de mesurament d'alada.
     Annex I: Resultats
     Annex II: Aspirants no presentats

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del procs selectiu.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i establiment de la data d'inici del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.