AGRUPACIONS PROFESSIONALS D'ORDENANA, CELADOR/A DE GRUP ESCOLAR I CELADOR/A D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal.
Nmero de convocatria: 13/2019.
Subgrup: Agrupacions professionals.
Categoria: Ordenana, celador/a de grup escolar i celador/a d'installacions esportives.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH.
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: nmero 63, de 16 de maig de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de maig de 2019.
Import a pagar: 7 euros.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Annex I: Full d'Autobaremaci.

>> Annex II: Cursos de Formaci i Perfeccionament.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.

volver