TCNIC/A DE RECURSOS HUMANS. Borsa de Treball Temporal.
Nmero de convocatria: 17/2019.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a de Recursos Humans.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de Recursos Humans.
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 128, de 12 d'octubre de 2019.
Termini de presentaci d'instncies: Des del 14 d'octubre a l'11 de novembre de 2019, ambds inclusivament.
Import a pagar: 15 euros.

>> Plantilla amb les respostes correctes del qestionari tipus test.

>> Instruccions generals per als/les opositors/es.

>> Anunci de resoluci de reclamacions a la llista d'aspirants admesos i exclosos.

>> Anunci de la llista d'aspirants admesos i exclosos, designaci del Tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases de la convocatria.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.

volver