ENCARREGAT/ADA DE COORDINACI D'INSTALLACIONS ESPORTIVES. Borsa de treball temporal, mitjanant el sistema de concurs-oposici.
Nmero de convocatria: 18/2019.
Subgrup: C2.
Sistema selectiu: Borsa de treball (concurs-oposici).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
Publicaci de la convocatria: B.O.P. nmero 145, de 21 de noviembre de 2019
Termini de presentaci d'instncies: Del 22 de novembre al 20 de desembre de 2019.
Import a pagar: 9.


         CIRCULAR relativa a la suspensi de prova selectiva.

>> Anunci de la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es.

>> Anunci de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es, designaci del tribunal qualificador i data d'inici del procs selectiu.

>> Anunci de la convocatria.

>> Anunci de las bases especfiques de la convocatria.

>> Sollicitud d'admissi a proves selectives.

volver