DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMTICA. Provisi en propietat per concurs oposici, promoci interna.
Nmero de convocatria: 2/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Diplomat/ada universitari/a en informtica.
Nmero de places: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Concurs-oposici, per promoci interna.
Publicaci de les Bases:
- B.O.P.: nmero 4, de 9 de gener de 2020.
- D.O.G.V.: Nmero 8734, de 6 de febrer de 2020 (en extracte).
Publicaci de la Convocatria en el B.O.E.: Nm. 51, de 28 de febrer de 2020.
Termini de presentaci d'instncies: Des del 29 de febrer fins al 31 de mar.
Import a pagar: 18 euros.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.volver