DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI/A EN INFORMTICA. Provisi en propietat per concurs oposici, promoci interna.
Nmero de convocatria: 2/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Diplomat/ada universitari/a en informtica.
Nmero de places: 1.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Concurs-oposici, per promoci interna.
Publicaci de les Bases:
- B.O.P.: nmero 4, de 9 de gener de 2020.
- D.O.G.V.: Pendent de publicar (en extracte).
Publicaci de la convocatria: Pendent de publicar.
Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
Import a pagar: 18 euros.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.volver