TCNIC/A MITJ/ANA DE NORMALITZACI LINGSTICA. Provisi en propietat mitjanant Concurs-Oposici, per torn lliure.
Nmero de convocatria: 3/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a mitj/ana de Normalitzaci Lingstica.
Nmero de Places: 1.
Oferta d'Ocupaci Pblica: 2016.
Sistema selectiu: Concurs-Oposici, torn lliure.
Publicaci de les Bases:
   B.O.P.: Nmero 7, de 16 de gener de 2020.
   D.O.G.V.: Nmero 8736, de 10 de febrer de 2020 (en extracte).
Publicaci de la Convocatria en el B.O.E.: Nm. 51, de 28 de febrer de 2020.
Termini de presentaci d'instncies: Des del 29 de febrer fins al 31 de mar.
Import a pagar: 18 euros.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver