TCNIC/A D'EDUCACI. Borsa de Treball (Concurs).
Nmero de convocatria: 4/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Tcnic/a d'Educaci.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (Concurs).
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i de RR.HH..
Publicaci de la Convocatria en el B.O.P.: Nm. 7, de 16 de gener de 2020.
Termini de presentaci d'instncies: Del 17 al 30 de gener de 2020, ambds inclusivament.
Import a pagar: 15 euros.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admisi a Proves Selectives.

volver