MSIC/A DE LA BANDA MUNICIPAL. Borsa de Treball (concurs-oposici)
Nmero de convocatria: 5/2020.
Subgrup: A2.
Categoria: Msic/a de la Banda Municipal.
Sistema selectiu: Borsa de Treball (concurs-oposici) .
Publicaci de les Bases: Web municipal, Tauler d'Anuncio de l'Ajuntament i Tauler de RR.HH..
Publicaci de la convocatria en el B.O.P.: Nmero 28, de 18 de febrer de 2020.
Termini de presentaci d'instncies: Del 19 de febrer al 18 de mar de 2020.
Import a pagar: 15 euros.

>> Anunci de rectificaci parcial de l'Annex II, fragment clarinet.

>> Anunci de rectificaci parcial de l'Annex II, fragment trompa.

>> Annex II.

>> Anunci de la convocatria.

>> Bases especfiques rectores del procs selectiu.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver