TCNIC/A D'ADMINISTRACI GENERAL. Concurs-oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
Nmero de convocatria: 6/2020.
Subgrup: A1.
Categoria: Tcnic/a d'Administraci General.
Nmero de places: 10.
Oferta d'ocupaci pblica: 2018.
Sistema selectiu: Concurs-oposici en execuci del procs d'estabilitzaci de l'ocupaci temporal.
Publicaci de les Bases:
    - Butllet Oficial de la Provncia: Nmero 17, de 8 de febrer de 2020.
    - Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: Nm. 8754, de 4 de mar de 2020 (en extracte).
Publicaci de la convocatria en el Butllet Oficial de l'Estat: Pendent de publicar.
Termini de presentaci d'instncies: Pendent.
Import a pagar: 21 euros.

>> Sollicitud d'Admissi a Proves Selectives.

volver