ANY 2018.
Decret de l'Alcaldia 2017-9464, de 22 de desembre, pel que s'estableix el calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis administratius en l'àmbit de l'Administració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i els seus Organismes Públics corresponent a l'any 2018, publicat en el Butlletí Oficial de la Província nº 6, de data 13 de gener de 2018.
 • Dia 1 de gener: Any Nou.
 • Dia 5 de març: Dilluns de la setmana de Festes de la Magdalena.
 • Dia 19 de març: Sant Josep.
 • Dia 30 de març: Divendres Sant.
 • Dia 2 d'abril: Dilluns de Pasqua.
 • Dia 1 de maig: Dia del Treballador.
 • Dia 29 de juny: Festivitat de Sant Pere.
 • Dia 15 d'agost: Asumpció de la Verge.
 • Dia 9 d'octubre: Dia de la Comunitat Valenciana.
 • Dia 12 d'octubre: Festa Nacional d'Espanya.
 • Dia 1 de novembre: Tots Sants.
 • Dia 6 de desembre: Dia de la Constitució Espanyola.
 • Dia 8 de desembre: Dia de la Inmaculada Concepció.
 • Dia 25 de desembre: Dia de Nadal.
Dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis administratius: són tots els anteriors, a més dels dissabtes i diumenges.