A l'efecte del que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informaci i de Comer Electrnic, les dades de l'Ajuntament de Castell de la Plana sn:

  • Nom: Excm. Ajuntament de Castell de la Plana.
  • Adrea postal: Plaa Mayor 1, 12001 Castell de la Plana.
  • CIF: P1204000B
  • Tipus d'entitat: Administraci local (Llei 7/1985, de 2 d'abril de 1985, reguladora de les Bases del Rgim Local)
  • Telfono: 964355100
  • Correu electrnic: carpeta@castello.es