El Validador de Documents permet validar documents impresos en paper a partir del codi identificatiu.

L'adrea electrnica del Validador de Documents ve indicada en el propi document, i s diferent depenent del tipus de document i de la data d'emissi.

En el cas que en el document indique http://www.castello.es/verificar, prema ac per a continuar.

En altres casos, l'adrea indicada ser http://sede.castello.es, que s a la qual ha d'accedir.

En el cas de certificats d'empadronament emesos a partir del 10/06/2015, l'adrea de validaci sempre ser http://sede.castello.es.