La identificaci de la seu electrnica es realitzar per mitj d'un sistema de firma electrnica basada en un certificat de dispositiu segur. Este certificat identifica el domini de la seu electrnica (www.castello.es) i est registrat a nom de l'Ajuntament de Castell de la Plana.

La informaci continguda en el certificat s la segent:
  • 1. Codi nic d'identificaci (Nmero de srie): 6f a5 0d d6 73 a7 29 ad.
  • 2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120
  • 3. Identificaci de la seu: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU = sede electrnica, OU=SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, SERIALNUMBER = P1204000B, CN=WWW.CASTELLO.ES
  • 4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 09/04/2015 10:13:43 GMT - 11/06/2016 13:09:12 GMT.
  • 5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau (e0).
  • 6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 2d:c6:2a:22:b3:6f:6b:cc:b3:d2:e1:31:3b:c8:f6:3f:45:35:2c:c7
L'autenticitat, integritat i confidencialitat de les comunicacions establides entre un ciutad i la seu electrnica de l'Ajuntament de Castell de la Plana quedaran garantides per mitj de la utilitzaci del Protocol de Capa de Connexi Segura (SSL).

A fi de garantir una elevada disponibilitat, la configuraci dels sistemes informtics i de telecomunicaci que suporten la seu electrnica de l'Ajuntament de Castell de la Plana estaran dotats d'equips que asseguren la continutat del subministrament elctric, s'aplicaran sistemes de tallafocs i es restringir l'accs fsic a la sala on es troben ubicats estos sistemes.