La identificació de la seu electrònica es realitzarà per mitjà d'un sistema de firma electrònica basada en un certificat de dispositiu segur. Este certificat identifica el domini de la seu electrònica (www.castello.es) i està registrat a nom de l'Ajuntament de Castelló de la Plana.

La informació continguda en el certificat és la següent:
  • 1. Codi únic d'identificació (Número de sèrie): 6f a5 0d d6 73 a7 29 ad.
  • 2. Prestador de serveis de certificació que emet el certificat: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120
  • 3. Identificació de la seu: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU = sede electrónica, OU=SEDE ELECTRONICA DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, SERIALNUMBER = P1204000B, CN=WWW.CASTELLO.ES
  • 4. Començament i fi del període de validesa del certificat: 09/04/2015 10:13:43 GMT - 11/06/2016 13:09:12 GMT.
  • 5. Límits d'ús del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau (e0).
  • 6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 2d:c6:2a:22:b3:6f:6b:cc:b3:d2:e1:31:3b:c8:f6:3f:45:35:2c:c7
L'autenticitat, integritat i confidencialitat de les comunicacions establides entre un ciutadà i la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana quedaran garantides per mitjà de la utilització del Protocol de Capa de Connexió Segura (SSL).

A fi de garantir una elevada disponibilitat, la configuració dels sistemes informàtics i de telecomunicació que suporten la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló de la Plana estaran dotats d'equips que asseguren la continuïtat del subministrament elèctric, s'aplicaran sistemes de tallafocs i es restringirà l'accés físic a la sala on es troben ubicats estos sistemes.