L'Ajuntament de Castell de la Plana autenticar la seua actuaci administrativa automatitzada a travs de segells electrnics vinculats als seus rgans administratius. A continuaci es relaciona la llista actualitzada d'aquests sistemes de signatura electrnica.

Segells electrnics en vigor


Segell electrnic de Secretaria General de l'Administraci Municipal.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie): 25 7d 3e 43 2d bf 28 22 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 26/11/2013 14:21:41 GMT - 25/11/2016 14:21:41 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): a7:13:fc:3b:a9:a9:77:23:e9:96:2c:25:34:0a:6f:37:a6:bd:ce:99

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Secretaria General del Ple.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie): 5f fa 90 e4 9a 62 91 22 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 05/12/2013 15:50:50 GMT - 04/12/2016 15:50:50 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 72:7a:f2:b2:72:1e:a5:4f:c6:5f:bc:ea:7d:19:c2:f9:d5:75:b6:23

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Novena Tinncia de Alcaldia.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie): 3b db 68 ba 46 05 d7 75 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=NOVENA TENENCIA DE ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 05/06/2014 13:44:57 GMT - 04/06/2017 13:44:57 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 70:48:36:f3:f2:d7:0a:0b:04:c0:46:7a:d8:6c:ae:af:ba:ec:d5:40

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Delegació d'Innovació i Noves Tecnologies en Serveis Municipals.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie): 31 c8 d2 7f 86 8b b5 79 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=DELEGACION DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS EN SERVICIOS MUNICIPALES AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 26/06/2014 10:14:52 GMT - 25/06/2017 10:14:52 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 24:6a:41:c8:bc:3c:a7:06:4e:27:24:a2:79:43:ea:21:ba:f5:2d:25

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic del Òrgan de Gestió Tributària.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie): 68 cf 8e c5 b0 75 44 39 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=ORGANO DE GESTION TRIBUTARIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 30/06/2014 13:55:29 GMT - 29/06/2017 13:55:29 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 5c:5a:20:89:0a:7f:c6:32:31:b7:33:26:c7:fe:a0:8f:39:5f:b5:c8

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Secretaria Tauler d'Edictes.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie): 3f d1 59 87 3a 79 16 ee (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA TABLON EDICTOS

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 06/09/2012 11:51:51 GMT - 06/09/2015 12:01:51 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 37:49:89:32:86:a3:9e:63:ce:0a:70:6f:25:23:b8:74:75:3e:35:bc

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic del Negociat de Central y Actes

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 36 57 ab 4b a6 12 01 eb (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=NEGOCIADO DE CENTRAL Y ACTAS

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 04/09/2012 10:45:21 GMT - 04/09/2015 10:55:21 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): b7:da:2b:8a:63:c1:a2:e8:2b:8f:a2:b3:3d:67:b2:e2:2c:7f:3d:fc

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic del Negociat d'Administraci Municipal

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 12 03 67 71 48 dd 02 0d (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=NEGOCIADO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 04/09/2012 10:44:50 GMT - 04/09/2015 10:54:50 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 35:61:75:ca:9c:70:e2:1b:28:59:0a:c5:ff:b0:e7:17:b1:40:12:cb

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segells electrnics revocats o fora del perode de validesa


Els segents segells electrnics han estat revocats, al canviar el titular de l'rgan corresponent, o han caducat, al superar-se la data de fi de validesa.

Els documents signats amb aquests segells electrnics incorporen Segellat de Temps (la font de temps prov del Servidor TimeStamp de la ACCV), amb el que pot verificar-se que la signatura digital va ser aplicada abans que el certificat corresponent fos revocat. .

Segell electrnic de Alcaldia

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 37 56 96 ff a3 d3 1c 28 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SELLO DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 28/07/2011 13:15:23 GMT - 27/07/2014 13:25:23 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 4d:65:d9:68:e6:1a:30:75:11:df:d2:73:26:c9:44:38:47:8b:0d:92

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Secretaria General de l'Administraci Municipal.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) :71 8f 9d 4f 96 0c 98 1c (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 04/06/2013 11:39:31 GMT - 03/06/2016 11:39:31 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 2b:b0:17:a7:fb:e9:09:37:2f:e0:e2:73:62:33:3b:69:86:b0:f1:1e

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Viceintervenci Municipal

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 65 d3 4b 2f 14 98 59 ad (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=ACCV, OU=PKIACCV, CN=ACCVCA-120

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, SERIALNUMBER=P1204000B, CN=VICEINTERVENCION MUNICIPAL

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 03/07/2013 09:18:15 GMT - 02/07/2016 09:18:15 GMT..

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 66:31:a3:3b:86:fb:3b:49:4c:06:a2:b0:23:8f:b4:d9:15:e9:37:bf

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/fileadmin/Archivos/certificados/accvca120_der.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Tercera Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 3d 06 d1 36 c0 e9 56 18 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=TERCERA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 03/08/2011 10:14:44 GMT - 02/08/2014 10:24:44 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci ).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): fa:79:ea:4a:ce:58:f0:5d:e6:5f:53:c0:17:f9:d5:69:35:1b:1d:33

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Quarta Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 21 8c d3 db 55 02 f1 b5 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA CUARTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 08/06/2011 13:52:54 GMT - 07/06/2014 14:02:54 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 6d:2e:68:4d:95:61:b0:84:1b:0e:8a:85:05:c6:f5:d3:a3:db:0f:02

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Quinta Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 02 de 9d 65 b5 dd 07 58 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=QUINTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 03/08/2011 10:14:11 GMT - 02/08/2014 10:24:11 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): ad:e5:ba:c7:41:53:c2:00:de:11:00:f6:0c:21:de:d4:de:d3:8c:bc

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Sisena Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 0c bc 64 59 97 27 39 37 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA SEXTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 08/06/2011 13:51:20 GMT - 07/06/2014 14:01:20 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): c5:20:01:3a:ac:4e:ff:7a:75:0c:4c:67:e6:0c:d1:37:e7:bd:0a:c1

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Vuitena Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 12 a7 63 25 79 77 0f 5a (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA OCTAVA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 08/06/2011 13:52:24 GMT - 07/06/2014 14:02:24 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 51:62:25:9e:9b:ea:4c:ed:2f:2f:d8:f9:6b:d1:80:dd:2c:24:14:d8

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Delegaci de Hisenda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 27 6d 84 cd 97 42 a5 92 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SELLO ELECTRONICO DE LA DELEGACION DE HACIENDA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 08/06/2011 13:51:58 GMT - 07/06/2014 14:01:58 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): c2:c9:84:a8:92:25:bb:77:7d:9c:03:4e:4e:24:0b:2c:f2:a2:7d:d6

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Secretaria General del Ple

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 3e fa c9 36 51 e3 34 66 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 15/06/2010 09:52:55 GMT - 14/06/2013 10:02:55 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): d8:21:86:89:07:0a:95:83:3e:19:30:d0:48:17:5e:d6:fc:94:c3:20

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Oficialia Major

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 49 0c 41 1a ff 0b 0a f3 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=OFICIALIA MAYOR

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 26/07/2010 09:22:14 GMT - 25/07/2013 09:32:14 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): db:f3:d4:46:1c:fe:35:2f:95:6b:03:6f:d9:30:94:4c:9f:4b:c0:11

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Secretaria General de l'Administraci Municipal.

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 78 b8 91 51 08 21 ee e0 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 11/06/2010 12:18:30 GMT - 10/06/2013 12:18:30 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): c0:54:c0:c0:82:51:cc:1a:7f:49:b2:f3:4f:19:3d:0e:33:e3:dd:62

  7. Comprobacin del estado de revocacin del certificado:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Viceintervenci Municipal

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 6c ce c9 91 ac 7d 61 9c (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=VICEINTERVENCION MUNICIPAL

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 30/07/2010 14:02:28 GMT - 29/07/2013 14:12:28 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 32:da:32:07:54:42:e5:1d:5c:1f:9d:95:77:19:88:5a:64:8f:ef:66

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Alcaldia

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 4c a1 f4 95 50 ab b1 27(hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 16/06/2010 14:20:55 GMT - 27/07/2011 10:12:52 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci ).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 0c:fe:16:04:7c:a3:ef:fa:6a:88:e4:65:e2:d9:1b:e5:f6:1e:10:4d

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Tercera Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 28 98 dc d5 6f bd 00 11 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=TERCERA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 16/06/2010 14:21:59 GMT - 04/07/2011 13:15:54 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci ).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 39:21:40:5d:55:d3:26:79:d4:f3:19:c7:60:77:5f:d5:3f:4d:a4:d2

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Cinquena Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 17 c2 7f 5b 70 d0 6e 4e (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=QUINTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 16/06/2010 14:21:21 GMT - 04/07/2011 13:07:10 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci ).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 44:ef:19:fd:3e:c4:0d:f4:02:55:1d:47:fe:b9:77:9d:cf:67:ab:cc

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Sisena Tinncia d'Alcalda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 5b 0e 69 fa 42 11 c7 e4 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SEXTA TENENCIA DE ALCALDIA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 16/06/2010 14:22:19 GMT - 04/07/2011 13:20:09 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci ).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): e6:c9:18:bc:6c:01:b9:b3:7d:12:07:26:7a:81:2e:93:0c:54:9d:b9

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Delegacin d'Economia e Hisenda

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 06 94 0d c3 49 dc 7d 3e (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=DELEGACION DE ECONOMIA Y HACIENDA

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 16/06/2010 14:21:40 GMT - 04/07/2011 13:11:32 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci ).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): b7:cc:49:8d:a0:de:d1:ca:03:10:61:3c:2b:ed:94:97:86:41:ef:14

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de Secretaria General del Ple

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 23 33 45 9e 42 68 9d b2 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 11/06/2010 11:35:41 GMT - 14/06/2010 13:33 GMT (l'ltima data i hora es corresponen amb la data i hora de revocaci).

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): a4:46:ea:fa:67:85:c2:20:79:c9:0a:b6:52:ab:5d:b8:be:de:4d:fc

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es


Segell electrnic de la Secci d'Informaci, Atenci a la Ciutadania i Participaci Ciutadana

La informaci continguda en el seu certificat electrnic de dispositiu segur s la segent:
  1. Codi nic d'identificaci (Nombre de srie) : 09 97 2f 4d 5e f2 b8 86 (hexadecimal).

  2. Prestador de serveis de certificaci que emet el certificat: C=ES, O=Generalitat Valenciana, OU=PKIGVA, CN=ACCV-CA2

  3. Identificaci del segell electrnic: C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE CASTELLON DE LA PLANA, OU=sello electrnico, CN=SECCION INFORMACION ATENCION Y PARTICIPACION

  4. Comenament i fi del perode de validesa del certificat: 16/07/2010 07:50:15 GMT - 15/07/2013 08:00:15 GMT.

  5. Lmits d's del certificat: Signatura digital, Sense repudi, Xifrat de clau, Xifrat de dades (f0)

  6. Empremta digital del certificat (Empremta digital SHA1): 2f:06:42:fe:d3:50:89:39:e2:af:fd:e0:30:78:ff:cc:14:ae:22:d0

  7. Comprovaci de l'estat de revocaci del certificat:
  • CRL: http://www.accv.es/gestcert/accv-ca2.crl
  • OCSP: http://ocsp.accv.es