Els serveis electrnics publicats en la seu electrnica de l'Ajuntament de Castell de la Plana facilitaran diferents sistemes d'identificaci i autenticaci dels ciutadans, en funci del nivell de seguretat exigit per a cada un d'estos serveis. D'aquesta manera es preveuen dos mitjans d'accs descrits a continuaci:

1. Firma electrnica basada en certificat reconegut.


L'Ajuntament de Castell de la Plana admet els sistemes de firma electrnica dels segents prestadors de serveis de certificaci.

1.1. Firma electrnica reconeguda basada en els certificats reconeguts de persona fsica inclosos en el Document Nacional d'Identitat Electrnic.
 • Identificaci comercial del prestador de serveis de certificaci: Direcci General de Policia.
 • Nom distingit del prestador de serveis de certificaci: OU=DNIE, O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA, C=ES.
 • Domini del prestador de serveis de certificaci: http://www.dnielectronico.es.
 • Obtenci del DNI electrnic en una oficina d'expedici de la Direcci General de Policia.

1.2. Firma electrnica avanada basada en un certificat reconegut per a ciutad de l'Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana.
 • Identificaci comercial del prestador de serveis de certificaci: Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana - ACCV.
 • Nom distingit del prestador de servicis de certificaci: CN=ACCV-CA2, OU=PKIGVA, O=Generalitat Valenciana, C=ES.
 • Domini del prestador de servicis de certificaci: http://www.accv.es.
 • Obtencin d'un certificat reconegut de l'Autoritat de Certificaci de la Comunitat Valenciana.

1.3. Firma electrnica avanada basada en un certificat reconegut de persona fsica de l'Autoritat de Certificaci Camerfirma S.A. (Servei de Certificaci Digital de les Cambres de Comer).
 • Identificaci comercial del prestador de serveis de certificaci: Autoritat de Certificaci Camerfirma S.A.
 • Nom distingit del prestador de serveis de certificaci: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA C=ES.
 • Domini del prestador de serveis de certificaci: http://www.camerfirma.com.
 • Obtenci d'un certificat reconegut de l'Autoritat de Certificaci Camerfirma S.A. (Servei de Certificaci Digital de les Cambres de Comer).

2. Firma electrnica basada en claus concertades.


Firma electrnica basada en la utilitzaci de claus concertades entre l'Ajuntament de Castell de la Plana i el ciutad a travs d'un procs de registre previ.