La seu electrònica de l'Ajuntament de Castelló està optimitzada per a l'ús del navegador Internet Explorer 6. En els navegadors Internet Explorer 8 e Internet Explorer 9, ha de tindre activada l'opció "Vista de compatibilidad".

Perquè el navegador no considere la pàgines de la seu com insegures ha de registrar en el seu navegador els certificats de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). (Si no ho fa, en Internet Explorer, li apareixerà el missatge "Existe un problema con el certificado de seguridad de este sitio web").

Alguns dels serveis oferits a través de la seu electrònica requerixen disposar d'un certificat digital vàlid d'algun dels organismes emissors admesos:
  • DNI electrònic.
  • Certificats digitals per a ciutadà emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
  • Certificats digitals de persona física emesos per l'Autoritat de Certificació Camerfirma S.A.
Per a la utilització del DNI electrònic és necessari la instal·lació de software i de hardware associat, del que pot trobar informació en les següents direccions dependents del Ministeri d'Interior: Para un correcte ús d'estos certificats en entorn Windows es recomana la instal·lació d'una versió de màquina virtual Java 1.6 instal·lada sobre el seu navegador.

Per a una correcta visualització d'alguns formats de documents i còpies electròniques es recomana la instal·lació del client Adobe Acrobat Reader 9 o superior.

Per a una correcta visualització de documents firmats (extensió .esig) és necessari tindre instal·lat un visor d'arxius firmats electrònicament. Es recomana la instal·lació de eSigna Viewer 1.2.9.8 o superior.

Els documents que adjunte per a realitzar un tràmit hauran d'estar en formats estàndards d'ús comú. Es consideraran estàndards d'ús comú els següents:
  • PDF 5.0 o superior.
  • ISO 19005 (PDF).
  • PNG.
  • JPEG 2000.
  • TIFF 6.0 o superior.
Els fitxers resultants hauran de tindre una resolució mínima de 200×200 ppp.