Està en: INICI > Urbanisme
  • 1. 13-SU-R - Programa d´Actuació Integrada del Sector situat entre Mestrets-Borriolench, avinguda Barcelona i Riu Sec.
    más información
  • 2. 15-SU-R - Pla Parcial del Sector situat entre la carretera de l´Alcora i el camí del Mercader
    más información
  • 3. 22-SU-R: Programa d´Actuació Integrada del Sector situat entre l´antic Quarter Tetuan XIV, sòl dotacional esportiu i grup Sant Agustí
    más información