• 1. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Adecuación de centro de transformación en la plaza del Mercadillo de Castellón de la Plana
  ms informacin
 • 2. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent "Projecte eficiència enllumenat públic en Av. Rei D. Jaume ".
  ms informacin
 • 3. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres  "Pla de millora del Pinar del Grau de Castelló".
  ms informacin
 • 4. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació de neteges en el CEIP Carles Salvador de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 5. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora d’accessibilitat en el Pavelló Esportiu Ciutat de Castelló
  ms informacin
 • 6. Contractació, per procediment negociat sense publicitat, mitjançant tramitació urgent de les obres de Instal·lació d’enllumenat públic en quadra La Torta
  ms informacin
 • 7. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent dels obres de Rehabilitació de les calçades dels carrers Bisbe Beltrán, Comte Noroña, Pescadors i la seua millora de la xarxa de clavegueram
  ms informacin
 • 8. Contratación, por procedimiento abierto, mediante tramitación urgente de las obras de Adecuación de las instalaciones del Planetario de Castellón de la Plana
  ms informacin
 • 9. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Consolidació de la vil·la romana en el camí de Vinamargo de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 10. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Repavimentació i millora de calçades en el terme municipal de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 11. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d’Ampliació del pati del CEIP Enric Soler i Godes
  ms informacin
 • 12. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d’Instal·lació de neteges públiques a Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 13. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Rehabilitació de la "caseta del pou" i el "colomer" del Parc Ribalta de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 14. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora del drenatge en el carrer Pintor Picasso
  ms informacin
 • 15. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Rehabilitació arquitectònica del Maset Blau
  ms informacin
 • 16. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Millora d’accessibilitat en el Centre Esportiu Chencho de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 17. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres d’Implementació d’horts socials municipals en Camí En Riera de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 18. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de 2a Fase del pàrquing d’autocaravanes en el Grau de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 19. Contractació tramitació urgent procediment negociat sense publicitat "Construcció de vorera en la cuadra Borriolenc des de l'Avinguda Tombatosals fins a l'Avinguda Benicasim".
  ms informacin
 • 20. Contractació tramitació urgent  procediment negociat sense publicitat "Reparació de clots i reposició de voreres en un tram dels carrers Doctor Fleming i Crevillent a Castelló de la Plana".
  ms informacin
 • 21. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació urbana de l’entorn de Mestria de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 22. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Restauració de les fatxades del Palau Municipal de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 23. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Millora de clavegueram i solució d'arreplega d'aigües superficials en el carrer Sant Pascual en el Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló de la Plana
  ms informacin
 • 24. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent la contractació de la Redacció de projecte d'execució i execució de les obres de tancament per a seguretat del primer i segon recinte, centre d'interpretació i posada en valor de l'espai del Castell Vell de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 25. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent de les obres de Col·lector d’aigües residuals i pluvials en camí del Collet i asfaltat del mateix (Castelló de la Plana)
  ms informacin
 • 26. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Clavegueram en camí Roquetes i drenatge d’aigües pluvials
  ms informacin
 • 27. Contractació, per procediment obert, mitjançant tramitació urgent de les obres de Remodelació del grup Rafalafena dels Tarongers, Fase II
  ms informacin
 • 28. Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'inversió financerament sostenible d'ampliació de la capacitat d'alleugeriment séquia de la Plana. (Castelló) .
  ms informacin
 • 29. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte d´instalació de calefacció en CEIP Obipo Climent de Castelló".
  ms informacin
 • 30. Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el Projecte de renovació de l'estació de bombament Mare de Déu del Carme del Grau de Castelló.
  ms informacin
 • 31. Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el Projecte d'increment d'alleugeriment de la séquia de L'Obra, Fase 1, marge esquerre del Riu Sec (Pla Especial de la Marjalería, Castelló)

  ms informacin
 • 32. Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent, per el projecte per a la instal·lació de neteges públiques en platges del Grau de Castelló de la Plana.
  ms informacin
 • 33. Contractació, per procediment obert, mitjà tramitació urgent per el "Projecte d'adequació de la zona verda ZV-JL/081, Fase 1"
  ms informacin
 • 34. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte itinerari accessible núm 1_01: Planetari- Grau de Castelló de la Plana".
  ms informacin
 • 35. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Xarxa de clavegueram en atrevit de la Marina del Grau de Castelló".
  ms informacin
 • 36. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat de "Remodelació de voreres i desaigües en grup Rafalafena dels Tarongers (Fase I)".  
  ms informacin
 • 37. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de millora de clavegueram i solució d´arreplega d´aigües superficials en els carrers Córdoba i Jaén del Grup Sant Agustí i Sant Marcos de Castelló".
  ms informacin
 • 38. Contractació per mitjà de procediment negociat sense publicitat "Projecte de remodelació urbana del carrer Egual de Castelló de la Plana".
  ms informacin
 • 39. Contractació, per procediment obert, per a contractar les obres incloses en el "Projecte d´evacuació de les aigües i clavegueram de la 1a Travessera de la Marjalería de Castelló. (1ª Fase).
  ms informacin
 • 40. Contractació, per procediment obert, per mitjà de tramitació urgent, per a contractar les obres incloses en el "Projecte bàsic i d´execució de rehabilitació d´edifici de l´antiga Delegació d´Hisenda per a Centre Sociocultural".
  ms informacin