• 1. OBJECTE: CONCESIÓ ADMINISTRATIVA DE L´OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES VÍES PÚBLIQUES DEL TÉRMINI MUNICIPAL DE CASTELLÓ PER EL ESTACIONAMENT DE VEHICLES BAIX CONTROL HORARI
  ms informacin
 • 2. OBJECTE: SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC URBÀ A CASTELLÓ DE LA PLANA, MITJANÇANT LA MODALITAT DE GESTIÓ INTERESSADA.
  ms informacin
 • 3. OBJECTE: SERVEI DE PRÉSTEC DE BICICLETES D´ÚS PÚBLIC EN EL TERME MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA, PER MITJÀ DE LA MODALITAT DE GESTIÓ INTERESSADA.
  ms informacin
 • 4. Concessió administrativa per a la gestió del servei públic esportiu de dues instal·lacions esportives municipals.
  ms informacin