• 1. Contractació, per procedimient obert, del subministrament de "vals de compra" destinats a l'adquisició per les persones beneficiàries d'ajudes d'emergència social concedides per l'Ajuntament de Castelló, de productes per cobrir necessitats bàsiques d'alimentació i higiene (Expt. 201-54-28920/2015)
    ms informacin
  • 2. Contractació, per procediment obert, del Servei complementari al Servei de Teleajuda Domiciliària de l'Ajuntament de Castelló de la Plana (Expte. 201/37550/2015)
    ms informacin
  • 3. Contracte dels serveis de neteja viria, recollida de residus slids urbans,recollida selectiva de paper-cart, plstic, vidre i el seu transport a les plantes i gestors autoritzats, neteja de platges i gesti explotaci de l'ecoparc de Castell de la Plana. Adjudicatari: UTE Sanejament Urb Castell (Ex. 38/2009)
    ms informacin