Garcia: "crearem centres cvics intergeneracionals i enfortirem el teixit associatiu"

Grup Compromís  Dimarts, 14 de Maig de 2019

Garcia: "les associacions són el motor de la ciutat, i per això, simplificarem els tràmits administratius per donar una resposta ràpida, clara i efectiva a les demandes ciutadanes"

El candidat a l'Alcaldia per Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha expressat que "Compromís enfortirem el teixit associatiu de la ciutat mitjançant la formació continuada de les associacions i entitats a través de l'Escola de Participació i la bateria de cursos anuals que ajuden a mantenir una formació permanent".

"Les associacions són el motor de la ciutat, i per això, simplificarem els tràmits administratius per donar una resposta ràpida, clara i efectiva a les demandes ciutadanes, establint mecanismes perquè tots els suggeriments, reclamacions i peticions puguen consultar-se", ha explicat Garcia.

A més, l'edil ha afirmat que "impulsarem la creació de Centres Cívics intergeneracionals, amb la coordinació tècnica de la regidoria de Participació Ciutadana, on gent gran i joventut puguen desenvolupar projectes i activitats gestionats per les entitats".

El candidat ha volgut remarcar que "consolidarem la participació ciutadana amb el projecte 'Decidim Barris', on els veïns i veïnes proposaran i elegiran les millores que són necessàries i fonamentals per al desenvolupament del seu barri i on podran decidir el mapa d'inversions per al barri per als pròxims 6 anys, una proposta votada en plenari sense cap vot en contra".

"Les associacions són el motor de la nostra ciutat", ha destacat Garcia, i s'ha demostrat amb les dades obtingudes amb l'informe d'avaluació d'impacte de les associacions de Castelló, que "27.294 habitants de la ciutat estan vinculats a les entitats, dels quals 1.300 persones hi treballen voluntàriament organitzant més de 300 activitats anuals", ha explicat l'edil.

Compromís "hem demostrat que som la garantia d'un govern progressista, transparent i compromés amb la ciutadania, i per això donarem la cara perquè les polítiques que hem treballat durant aquests 4 anys no decaiguen i puguem seguir avançant per aconseguir un Castelló que mire per la majoria de les persones", ha manifestat el candidat a l'Alcaldia per Compromís, Ignasi Garcia.