Garcia: "installarem contenidors cada 100 metres i impulsarem una xarxa de fonts municipals per a l'autoconsum"

Grup Compromís  Dimarts, 21 de Maig de 2019

El candidat a l’Alcaldia per Compromís afirma que "impulsarem l’ús d’energies renovables i reduirem els costos en consum energètic i aigua per combatre el canvi climàtic"

El candidat a l'Alcaldia per Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha explicat que "farem una política decidida d'estalvi energètic invertint en energies renovables per aconseguir espais en 0 emissions, perquè necessitem un futur net per als nostres fills i filles, ja que no disposem d'un planeta B".

"Dóna igual si eres d'esquerres o dretes, el canvi climàtic és un problema que s'ha de combatre, i per això Compromís, som els únics que tractem el problema en tots els aspectes impulsant una xarxa de fonts municipals per a l'autoconsum per tal d'acabar amb el consum de plàstic i aconseguir reduir al màxim el seu ús", ha explicat Garcia.

Respecte a l'estalvi energètic, l'edil ha explicat que "per a arribar a espais amb 0 emissions cal començar per un canvi cultural, potenciant energies alternatives i netes", a més de "reduir els costos del consum energètic", i per això, "proposem una auditoria energètica de tots els nostres punts de llum, i que actualment ja s'està portant a terme", ha afirmat.

Garcia ha explicat que "cal que els costos energètics i els consums d'aigua de la ciutat siguen de domini públic, és a dir, que la ciutadania puga accedir a la informació d'una forma transparent i participativa".

A més, el candidat ha posat l'accent en "impulsar el projecte 50-50, una metodologia enfocada a la consecució de l'estalvi econòmic i energètic que involucra activament als usuaris en el procés de gestió de l'energia".

Respecte al reciclatge i la recollida de residus, l’edil ha manifestat que "Compromís elaborarem un Pla Municipal de Gestió Integral de Residus, amb l’objectiu d’afavorir l'estratègia 4R". A més, Garcia ha afirmat que "assolirem models de responsabilitat millorant la recollida, el tractament i la recuperació de residus urbans, i eliminant abocadors incontrolats i establint protocols de gestió integrada i restauració ambiental".

D’altra banda, "impulsarem la recollida selectiva generalitzada, amb sistemes d’incentius per a fomentar la recollida separada d’origen en totes les fraccions, engegant la recollida separada de residus orgànics. Per això instal·larem contenidors cada 100 metres", ha expressat el candidat.

L’edil també ha volgut donar importància al sector agrari, "doncs el nostre camp a banda de ser un sector econòmic, protegeix el medi ambient i forma part del nostre paisatge, per això hem de cuidar-lo per preservar la nostra terra".

Per això, Compromís "treballarem per aconseguir una ciutat més neta i responsable amb el medi ambient aplicant polítiques d'estalvi energètic i d'energies renovables per portar a terme un canvi en el model energètic i una adaptació al canvi climàtic, perquè Castelló mereix que seguim avançant amb les polítiques valentes i ecologistes que vam començar fa 4 anys" ha expressat el candidat a l'Alcaldia per Compromís per Castelló, Ignasi Garcia.