El Grup Municipal Popular va formular 1.043 preguntes en comissions informatives durant la legislatura 2015-2019

Grup Popular  Dilluns, 8 de Juliol de 2019

La portaveu popular a l'Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, assegura que en la nova legislatura continuaran fiscalitzant la tasca del govern municipal i traslladant el sentir i la preocupació dels veïns davant els temes de ciutat a les reunions dels dilluns.

"Els últims quatre anys hem preguntat sobre ocupació, sanitat, Pla General, impostos, accessibilitat, gestió de residus, plagues d'insectes, participació ciutadana o transparència, entre altres qüestions. Totes corresponents a queixes veïnals, sol·licituds d'informació o assumptes d'interès general per a la ciutadania ", afirma.

 Juliol 8 2019.- La portaveu del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló, Begoña Carrasco, ha comptabilitzat en 1.043 les preguntes formulades en les comissions informatives celebrades tots els dillunsos de la legislatura 2015-2019. Un balanç fet públic el dia en què tornen a convocar-se les primeres comissions informatives del nou mandat. Carrasco recorda que aquestes sessions permeten interpel·lar directament a l'equip de govern municipal sobre assumptes d'interès general, sol·licitar informació d'expedients relatius a projectes concrets o traslladar demandes i problemes veïnals.

Per a la portaveu del PP, és una manera de fiscalitzar el treball del govern municipal, "per això, és important participar, així com  primordial és que ens donen resposta a les preguntes que plantegem, perquè al cap i a la fi, corresponen a temes importants per als veïns i en el cas de les queixes cal tractar de solucionar-les com més prompte millor ", apunta.

"Seguirem en la mateixa línia de treball, exposant allò que exigeix d'una resposta que només pot donar el govern municipal en compliment de la transparència que tant presumeix. No obstant això, en quatre anys, s'han quedat respostes en el tinter. Hem preguntat sobre ocupació, sanitat, Pla general, impostos, accessibilitat gestió de residus, plagues d'insectes, participació ciutadana o transparència, entre altres qüestions. Totes corresponents a queixes veïnals, sol·licituds d'informació o assumptes d'interès general per a la ciutadania ", assenyala Carrasco.

Entre els assumptes que no han tingut contestació destaquen les ajudes a la pesca, obres antiinundacions o subvencions a associacions i festes de barri, brutícia, desnonaments, seguretat ciutadana, reparacions en centres educatius o en espais públics. "Quan l'equip de govern no respon està dificultant la tasca de fiscalització i control de l'oposició, però sobretot estan obviant als veïns", recorda Begoña Carrasco, al que afegeix que "resulta de molt poca eficàcia per als veïns que, l'única cosa que volen és fer arribar les seues queixes i que siguen resoltes com més prompte millor ".