Sales: "Sembla que tots els passos donats en la reforma de la Sala d'Emergncies van ser encaminats, presumptament, a afavorir sempre a la mateixa empresa"

Grup Popular  Divendres, 6 de Mar de 2020

El regidor del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló, Vicent Sales, assenyala que en tot el procés d'adjudicació, esguitat de processos judicials, sorgeixen molts dubtes. "Pel que sembla tot estaria pensat per a acabar contractant sempre a la mateixa empresa i que la quantia depositada per l'Ajuntament fóra la màxima possible", planteja.

També s'ha sol·licitat informació extra de si va haver-hi, a més d'obra civil -que no estaria contemplada en l'objecte del contracte de necessitat de reforma de la Sala d'Emergències-, una aportació addicional de subministrament, tant informàtic, com de telefonia i el que hauria costat. "Tenim la sospita que, presumptament, el cost real de la Sala no va ser de 900.000 euros, sinó molt superior", afig Sales.

6 de març de 2020.- El regidor del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló i membre de la comissió d'investigació no permanent a fi d'analitzar les contractacions i els problemes de funcionament de la Sala d'Emergència de la Policia Local, Vicent Sales, a la vista de la informació analitzada, sospita que els passos donats en adjudicació de la reforma de la Sala d'Emergències de la Policia Local "van ser encaminats, presumptament, a afavorir sempre a la mateixa empresa". "Observem certa inclinació en l'adjudicació sempre cap a l'empresa Eurocop, que ha sigut la gran beneficiària del conjunt de lots per a escometre la reforma de la Sala, excepte el lot 2 que va ser recorregut per una altra empresa. Un minvament per a Eurocop, de 200.000 euros, que podria haver sigut compensat, presumptament, a posteriori amb la licitació d'un nou contracte", afig.

"Hem comprovat en el primer expedient que existeix una sol·licitud, amb data 23 de març de 2017, per part de l'Intendent de Policia en la qual es demana una modificació de contracte de licitació per a reformar la Sala d'Emergències, al·legant canvis en la ubicació del videoworld, entre altres aspectes tècnics, que justificarien una modificació del 20% del contracte, per la qual cosa aquest ascendiria a 960.000 euros. Aquesta sol·licitud va ser desestimada pel servei de contractació de l'Ajuntament en considerar que era una modificació substancial del contracte, i per tant, obligaria a traure un nou plec de condicions", explica l'edil popular. I afig, "per tot això, en tot el procés d'adjudicació, esguitat de processos judicials, ens sorgeixen molts dubtes. Sembla que tot estaria pensat per a acabar contractant sempre a la mateixa empresa i que la quantia depositada per l'Ajuntament fóra la màxima possible".

D'altra banda, en la sessió de hui el PP també ha sol·licitat informació extra de si va haver-hi, a més d'obra civil -que no estaria contemplada en l'objecte del contracte de necessitat de reforma de la Sala d'Emergències-, una aportació addicional de subministrament, tant informàtic, com de telefonia i el que hauria costat. "Tenim la sospita que, presumptament, el cost real de la Sala no van ser 900.000 euros, com sempre s'ha dit, sinó un cost molt superior", afig Sales.

Al mateix temps, els populars també han demanat a la Intervenció Municipal informació sobre el titular del compte i el número de compte bancària a la qual l'Ajuntament va ingressar el pagament pels serveis prestats per l'empresa Alt 165, empresa que va realitzar els plecs de prescripció tècnica per a la reforma de la Sala d'Emergències. "I el mateix hem sol·licitat de l'empresa Eurocop, el titular i el número de compte bancària a la qual li van ser abonats els serveis realitzats consistents en l'execució i posada en servei de la Sala d'Emergències després de la reforma duta a terme", afig l'edil popular.

Peticions que vénen motivades després de fer-se públic que totes dues companyies tenen la seua seu en el municipi madrileny de Sant Lorenzo de l'Escorial. Cal recordar que en el cas de l'empresa Alt 165 és un fet que no ha presentat els seus comptes en els últims 15 anys i no té indici de cap activitat i la seua solvència creditícia és nul·la.

A la vista d'aquests fets els populars també han sol·licitat al departament competent de l'Ajuntament que sol·licite formalment a la Tresoreria General de la Seguretat Social la vida laboral de Sr. Nicolás Luján Sansón, representant de la mercantil Alt 165.

"Estem davant una Comissió d'Investigació que es preveu llarga, per la quantia de documentació a analitzar i perquè els dubtes d'un presumpte frau en l'adjudicació de contractes ens porten a sol·licitar nova documentació en cada sessió. L'objectiu final no és un altre que llançar llum sobre una Sala d'Emergències valorada en 1,7 milions d'euros i qüestionada judicialment pels processos d'adjudicació que s'han seguit des de l'any 2016", matisa Sales.

La pròxima sessió de la Comissió d'Investigació serà el 27 de març a les 9.*30h. "A partir de hui comencem a estudiar el tercer expedient que se'ns ha facilitat del total de 7 expedients a analitzar, el segon relacionat amb la compra de jupetins, així com contractes menors", ha conclòs.