El PP sollicita una reuni al regidor d'Hisenda per a presentar-li 21 propostes de cara a negociar un pressupost de consens

Grup Popular  Dimecres, 30 de Desembre de 2020

El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló ha registrat un document amb 21 propostes per a uns pressupostos de consens que impulsen la riquesa, l'ocupació i el progrés entre els veïns de Castelló. Amb la finalitat d'asseure's a negociar amb el govern d'Amparo Marco, el portaveu popular adjunt, Sergio Toledo, ha sol·licitat una reunió al regidor d'Hisenda per a presentar-li el contingut de les mateixes i que aquestes puguen ser estudiades i incorporades en els comptes anuals de 2021, que encara estan pendents d'aprovació, retardant-se un any més sense que puguen entrar en vigor l'1 de gener degut a les disputes internes entre els socis del *Fadrell.

"És moment de demostrar que aquest equip de govern realment està pel consens polític. Proposem un document amb mesures que van des de la baixada d'impostos; la creació d'ajudes directes per a pimes i autònoms; d'impuls a les infraestructures de comunicació, sanitàries, educatives, de foment d'ocupació, de l'agricultura i la pesca, entre altres, amb l'objectiu que es puguen debatre i incorporar aquelles que es consideren, fruit d'una voluntat real de consens polític, sempre en benefici dels veïns. Aquesta unitat entre les forces polítiques és la que està demandant la ciutadania en el pitjor moment degut a la pandèmia del *Covid", ha manifestat

30 de desembre de 2020.- El Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló ha registrat un document amb 21 propostes per a uns pressupostos de consens i impulsors de riquesa, ocupació i progrés per als veïns de Castelló. Amb la finalitat d'asseure's a negociar amb el govern d'Amparo Marco, el portaveu popular adjunt, Sergio Toledo, ha sol·licitat una reunió al regidor d'Hisenda per a presentar-li el contingut de les mateixes i que aquestes puguen ser estudiades i incorporades en els comptes anuals de 2021, que encara estan pendents d'aprovació, retardant-se un any més sense que puguen entrar en vigor l'1 de gener, a causa de les disputes internes entre els socis del *Fadrell.

En aquest sentit, els populars entenen que encara s'és a temps perquè el govern municipal escolte les propostes del Partit Popular, es puguen debatre i incorporar aquelles que es consideren, fruit del debat i la voluntat real de consens polític, en benefici dels veïns. "Sempre hem estat disposats a acostar el muscle en benefici del bé comú i una vegada més el materialitzem amb 21 propostes que van des de la baixada d'impostos; la creació d'ajudes directes per a pimes i autònoms; d'impuls a les infraestructures de comunicació, sanitàries, educatives, d'ocupació, a l'agricultura i a la pesca, entre altres, que puguen contribuir a pal·liar els devastadors efectes de la pandèmia del *COVID entre les famílies castellonenques. En definitiva, que puguen donar resposta immediata i directa als problemes, demandes i necessitats de la ciutadania", ha explicat el portaveu popular adjunt.

Toledo es mostra esperançat davant la resposta que puga donar el govern municipal i que es puga iniciar una ronda de converses dirigides a aconseguir acords, perquè "la ciutadania està demandant unitat política enfront d'una situació excepcional que requereix de mesures excepcionals". Des del Partit Popular "estaríem disposats a votar favorablement uns pressupostos elaborats des del consens entre les diferents formacions polítiques", explica.

Per als populars és essencial aplicar una baixada d'impostos, tal com vénen reclamant durant tot aquest temps de pandèmia, "per a ajudar els castellonencs a suportar millor en el si de les famílies, pimes i autònoms el pes de la crisi econòmica", reitera Toledo. Perquè per al PP "és essencial establir una fiscalitat que permeta alleugerir la càrrega impositiva en un escenari de caiguda d'ingressos, de manera que puguen continuar amb la seua activitat econòmica i al manteniment de les ocupacions".

Reactivació econòmica
La creació d'una oficina econòmica de suport als castellonencs, que servisca de palanca d'ajuda a l'impuls de negocis en actiu o futurs és una altra de les propostes, al costat de la creació de línies d'ajudes directes per a pimes i autònoms, així com l'elaboració d'un Pla Estratègic Comercial, per a evitar la queia en picat de negocis.

El document dels populars no s'oblida del castigat sector turístic, per al qual reclama estratègies que potencien la imatge de Castelló com a destinació segura i única enfront d'altres competidors i, al mateix temps, es beneficie de sinergies comunes. També recull l'activació de projectes que permeten donar un impuls a les infraestructures de comunicació, sanitàries, educatives, d'ocupació, a l'agricultura i a la pesca, entre altres.

Emergència social
Les 21 propostes dels populars responen a una situació excepcional derivada de la pandèmia que ha fet més vulnerables a les famílies. En aquest sentit, aborda la necessitat d'activar programes de desenvolupament d'habitatges de promoció pública i l'augment del parc d'habitatge social. Aposta per la creació i ampliació de l'oferta de xecs/bons a les escoles infantils de 0 a 3 anys per a afavorir la conciliació.

A favor de la joventut i la Universitat, es proposa la potenciació dels llaços entre la ciutat i la Universitat posant el coneixement del major centre d'innovació, tecnològic i de coneixement, que representa l'UJI, al servei del talent i dels inversors.

COVID- 19
Enfront de la *COVID-19 es proposa, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, multiplicar la realització de tests de detecció del virus, amb la finalitat d'augmentar el control sobre la població. D'igual manera es proposa l'ampliació del pressupost destinat a la neteja i desinfecció de tots els barris de la ciutat. I en termes de seguretat, s'aposta per la cobertura de totes les vacants que ara mateix estan en els cossos de Policia Local i de Bombers de Castelló. També contempla la reobertura de la reguarda de bombers en el Port de Castelló per a atendre les emergències del districte marítim.


Transparència i consens polític
La transparència i el consens polític ha de prevaldre, així ho entenen els populars, en el compromís per part de tots els grups en la cerca del diàleg i la col·laboració, mitjançant la creació d'una taula de seguiment dels acords adoptats entre totes les forces polítiques.