Redondo: "Marco no pot traure pit per executar la despesa compromesa, el que depn exclusivament d'ella s mnim, s'ha deixat 35 milions sense gastar"

Grup Popular  Dilluns, 8 de Febrer de 2021

"Dels 145 milions gastats del pressupost de 2020, quasi 128 milions, és a dir aproximadament el 90%, correspon a despeses de funcionament ordinari com a nòmines, subministraments de llum i gas o contractes de neteja, transport urbà, rènting o semàfors", explica.

8 de febrer de 2021.- El regidor del Grup Municipal Popular a l'Ajuntament de Castelló, Juan Carlos *Redondo, desmunta les afirmacions de l'alcaldessa, Amparo Marco, traient pit per l'execució pressupostària. "No pot vanagloriar-se de la seua gestió quan s'ha deixat sense gastar 35 milions d'euros dels 180 pressupostats, que prèviament sí ha recaptat dels castellonencs i que parteix d'ells aniran a parar als bancs, sense repercutir en millores per a la ciutat quan tant ho necessita, en plena pandèmia amb sectors tan afectats com l'hostaleria, oci nocturn o comerços als qui s'ha abandonat a la seua sort", explica.

Redó ha fet aquestes valoracions a tenor d'unes declaracions de la pròpia alcaldessa en les quals es busca confondre als castellonencs, perquè" si Marco trau pit d'alguna cosa és de la despesa compromesa, que lògicament si s'ha executat, i que continuaria executant-se governara qui governara, però la despesa que depén de l'equip de govern és mínim, només en inversions s'han quedat en el tinter 25 milions d'euros, hi ha almenys 20 partides on no s'ha gastat res, l'única partida que s'han gastat és la de publicitat, un 109%".

El regidor Popular, assegura amb les dades oficials d'execució pressupostària acumulada final de l'any 2020, que "dels 145 milions gastats del pressupost, quasi 128 milions, és a dir aproximadament el 90%, correspon a despeses de funcionament ordinari com el pagament de nòmines, pagament de subministraments de llum i gas o contractes en vigor de neteja, transport urbà, rènting o semàfors, entre altres.

"És alguna cosa semblança a les despeses fixes d'una casa, com són la hipoteca, la llum, l'aigua, el gas, …etc. que es paguen sense assabentar-nos, sense fer res, però res de res és el que li retraiem a l'equip de govern que ha fet, del que és a la seua mà, molt molt poc, malgrat estar en pandèmia i haver-hi necessitats imperioses en matèria sanitària, ni repartiment de màscares a tota la població com sí ha fet l'Ajuntament d'Alacant; ni ajudes directes per a no deixar morir al comerç o a l'hostaleria, entre altres sectors productius, ni tan sols una baixada d'impostos com la que li vam proposar i que en total sumava 7 milions d'euros, que perfectament haurien pogut assumir amb els 35 milions que els han sobrat", afig Redó.

Cal recordar que de la regidoria d'Habitatge i tot el que té a veure amb habitatge social, l'execució s'ha quedat en un 1,6%, tan sols s'han gastat 40.000 euros de 2,6 milions pressupostats, i igual d'escàs és la despesa en la partida del Pla *Edificant i tot el relatiu als col·legis, tan sols una mínima execució del 23%, ja que s'han quedat sense executar 1,4 milions d'euros. I el mateix amb la partida de neteges especials, s'ha quedat un 34% sense executar.

"Des del Grup Municipal Popular continuem tendint la mà a l'equip de govern perquè elaboren un pressupost realista *COVID i d'emergència social per a aquest any 2021, uns pressupostos de consens que tinguen en compte els interessos de tots els castellonencs i no deixen fóra a cap dels grups polítics d'aquest Ajuntament", conclou Juan Carlos *Redondo.