Està en: INICI > Notícies

La junta de portaveus aprova una declaraci institucional instant a Diputaci que estudie vies de cofinanament per al projecte EDUSI

Dilluns, 24 de Octubre de 2016

El text destaca que desenvolupar aquest projecte de transformació que ajudarà a modernitzar Castelló exigeix una mancomunitat d'esforços.

La junta de portaveus celebrada avui a l'Ajuntament de Castelló ha aprovat, a proposta del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal de Compromís, presentar una declaració institucional al Plenari de la Corporació en la qual s'acorda instar a la Diputació que inicie l'estudi de vies de cofinançament per al projecte EDUSI de l'Ajuntament de Castelló.

La declaració explica que l'Ajuntament de Castelló ha rebut una ajuda comunitària del fons FEDER de 10,1 milions d'euros per a impulsar una estratègia de desenvolupament urbà sostenible, coneguda per les sigles EDUSI. És un gran èxit per a tota la ciutat, perquè permetrà activar un gran projecte de transformació que ajudarà a modernitzar Castelló.

Les accions relacionades amb la sostenibilitat ambiental i la inclusió social coparan el 70% de la inversió del projecte EDUSI, finançada amb la major injecció de fons europeus en la història de Castelló i que suposarà una inversió global de 20,2 milions d'euros en els pròxims anys. Una estratègia pensada per a desenvolupar accions transversals en la ciutat i implantar una nova manera d'entendre la intervenció en l'espai públic, en la qual prevalen els criteris ambientals i socials.

Set línies d'actuació.

El text també recorda que la iniciativa EDUSI ha sigut coordinada des de l'àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Castelló i va tenir com a punt de partida l'anàlisi de prospectiva realitzat per la Diputació, desenvolupat posteriorment pels serveis tècnics municipals. L'EDUSI de Castelló inclou quatre objectius temàtics: millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de la comunicació; afavorir la transició a una economia baixa en tots els sectors; promoure l'eficiència dels recursos i promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa. Aquests objectius es concreten en set línies d'actuació que són les que incideixen en la sostenibilitat i la inclusió social, entre altres àrees. En aqueix sentit, s'actuarà en la promoció de maneres de transport alternatius al motoritzat privat, amb una inversió assignada de 2,2 milions. També es contempla una inversió de 2,6 milions per al foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en edificis i equipaments públics.

La tercera de les línies d'actuació que se centren en aquest àmbit es refereix a la protecció del patrimoni natural amb inversions per 3,7 milions d'euros per a espais naturals, recuperació de zones verdes degrades i el desenvolupament de corredors verds. Respecte a la inclusió social, l'EDUSI aborda aquest àmbit des d'una perspectiva urbanística, amb inversió prevista de 4.750.000 euros, en la rehabilitació d'espais urbans degradats amb accions que garantisquen un desenvolupament integrador i que assegure la qualitat de vida dels habitants de l'àrea urbana. A més, també es preveu la injecció d'1,5 milions d'euros per a la diversificació del teixit productiu amb iniciatives innovadores i activitats d'alt valor en el camp de la qualitat de vida per al foment de l'economia social.

Les altres dues línies d'actuació de l'estratègia EDUSI, que va a rebre 10,1 milions de fons FEDER als quals se sumarà una inversió igual amb recursos propis de l'Ajuntament, se centren en la consolidació de la ciutat construïda. Aquesta línia d'actuació té assignat un pressupost de 3.350.000 per a actuacions de rehabilitació i revitalització de barris de la segona meitat del segle XX. Finalment, també es preveu com a eix d'acció el foment de l'administració electrònica i les TIC per a la gestió dels serveis municipals, promocionar el Govern Obert i avançar cap a una Smart City. 

La declaració conclou explicant que, a partir d'ara, l'Ajuntament de Castelló assumeix el desafiament d'impulsar i desenvolupar el projecte, "una tasca en la qual esperem comptar amb el recolzament institucional de la Diputació. Aquest és un projecte que exigeix una mancomunitat d'esforços i per això acordem instar a la Diputació que inicie l'estudi de vies de cofinançament per al projecte EDUSI de l'Ajuntament de Castelló".Segueix-nos: