Està en: INICI > Notícies

Castell adjudica les obres de restauraci de les faanes de l'Ajuntament per 400.000 euros

Diumenge, 18 de Desembre de 2016La rehabilitació respectarà al màxim l'arquitectura de la façana principal del Palau Municipal que es troba en unes condicions de deterioració evidents.

L'Ajuntament de Castelló ha adjudicat les obres de restauració de les façanes del Palau Municipal per un import de 402.000 euros i un termini d'execució de tres mesos. Aquesta licitació va eixir inicialment per un import de 470.000 euros pel que la seua adjudicació ha suposat un estalvi de prop de 70.000 euros per a les arques municipals.

La intervenció que es projecta es concretarà en la rehabilitació i restauració de les façanes del Palau Municipal de Castelló de la Plana, responent al principi de màxim respecte a l'edifici, a la seua arquitectura i a la seua repercussió com a emblema de la ciutat, per a facilitar la seua percepció com a lloc de trobada oberta i de comunicació entre els ciutadans i la institució municipal.

La façana principal de l'edifici es troba actualment en unes condicions de deterioració evidents, hagut de sobretot a la seua antiguitat, localització, característiques dels materials emprats en la seua construcció i actuacions incontrolades a les quals ha sigut sotmesa. En la resta de façanes no s'observen en general patologies de consideració, excepte l'estat de la fusteria, alguns desperfectes localitzats en el revestiment dels murs i la presència d'elements impropis.

Després de l'estudi de les característiques arquitectòniques i de les patologies observades visualment en l'edifici, els tècnics han decidit executar una intervenció que comprendrà les següents operacions: eliminació de tots els elements impropis actualment existents en les façanes, com a claus, canaletes, cables, focus, armaris i quadres elèctrics, sistema de protecció contra el posat de colomes, elements decoratius, etcètera; neteja i consolidació dels paraments i elements petris, prèvia pre-consolidació en les zones que ho requerisquen, amb aplicació dels tractaments necessaris, cosit d'esquerdes i segellat de juntes, reposició d'elements o volums perduts i aplicació de tractaments de protecció; substitució de l'esquerdejat amb morter de ciment de les façanes laterals per un nou revestiment més d'acord amb les característiques de l'edifici, així com dels balustres prefabricats de formigó per altres nous de pedra calcària; i substitució de totes les finestres i portes balconeres, de fusta o d'alumini, existents en els buits de les façanes i dels acristallaments corresponents, amb eliminació de les persianes actualment instal·lades, la funció de les quals de protecció solar es confiarà ara al nou acristallament a instal·lar.

D'altra banda es modificarà parcialment el sistema de climatització de l'immoble, substituint les unitats exteriors visibles des de l'exterior, s'instal·larà un nou sistema d'il·luminació de les façanes, basat en criteris actuals i amb els seus elements adequadament dimensionaments per a posar en relleu els seus valors sense alterar el seu aspecte; i es procedirà a la substitució del sistema actualment instal·lat per a evitar el posat de colomes.

Des de l'equip de govern han mostrat la seua satisfacció per l'adjudicació i l'imminent inici de les obres i han destacat que estem parlant d'un edifici declarat BIC (Bé d'Interès Cultural), protegit per la normativa urbanística municipal i que enguany ha complit 300 anys. "El Palau Municipal es troba en un estat de conservació deficient i no podem permetre que seguisca deteriorant-se per més temps. Castelló no és una ciutat amb un gran patrimoni arquitectònic i el que tenim hem de cuidar-ho i posar-ho en valor" han explicat.

Cal recordar que aquesta actuació se suma a l'adequació que s'ha realitzat de l'edifici nou de l'Ajuntament, unes obres que que han inclòs la pintura de la façana, la neteja de les escultures i l'arranjament de la fusteria de finestres i balconades, on també s'han instal·lat jardineres amb geranis.Segueix-nos: