Està en: INICI > Notícies

L'Ajuntament reitera la progressivitat de les ordenances fiscals i mant les taxes de l'IBI i escombraries

Dijous, 29 de Desembre de 2016El regidor d’Hisenda, Antonio Lorenzo, ha assegurat que les bonificacions a famílies monoparentals i monomarentals exedeix la capacitat normativa de l’Ajuntament i ha defensat la desagregació de la taxa de basures per beneficiar a famílies amb menys recursos.

L'Ajuntament de Castelló ha desestimat les al·legacions presentades a les ordenances fiscals que entraran en vigor el proper dia 1 i que suposaran una rebaixa de la càrrega fiscal sobre les famílies. D'aquesta manera, l'equip de govern no ha admès les correccions presentades contra l’ordenança reguladora de l'IBI i contra la taxa de prestació de serveis de recollida i tractament dels residus sòlids urbans.

Respecte a la reclamació presentada contra l'ordenança reguladora de l'IBI, el regidor d'Hisenda, Antonio Lorenzo, ha afirmat que "escapa a la capacitat normativa de l'Ajuntament la igualtat de tracte de les famílies monoparentals respecte de les nombroses". Lorenzo ha citat el decret estatal que recull que les bonificacions en l'IBI solament podran aplicar-se a famílies nombroses.

"En aquest punt depenem de les decisions que es prenen al Congrés i també de l'acció del Consell, que és la institució que atorga l'acreditació al contribuent que estableix que es tracta d'una família nombrosa", ha assenyalat Lorenzo. El regidor ha avançat que "quan aquesta acreditació puga incloure a les famílies monomarentals i monoparentals, l'Ajuntament aplicarà aquesta decisió per beneficiar a aquest model d'unitat familiar". Així mateix, ha recordat la voluntat de l'equip de govern local d'aplicar unes ordenances fiscals progressives que redistribueisquen les aportacions de les famílies castellonenques en funció bàsicament de la renda i del valor cadastral dels seus béns immobles.

Lorenzo ha recordat que "aquest govern ha segregat, per primera vegada, els immobles d'ús no residencial de manera que s'ha incrementat fins al 0,85 el tipus de l'IBI pel 5% dels immobles d'ús no residencial amb valors cadastrals més alts". Així mateix, el regidor ha reiterat que la revisió de l'IBI també ha permès introduir bonificacions als immobles d'ús cultural, social i pels quals són gestionats per associacions sense ànim de lucre.

Sobre l'al·legació presentada a la taxa d'escombraries, que demandava la inclusió d'aquest gravamen en l'IBI, el regidor ha recordat que la recollida i el tractament dels residus es tramita de forma desagregada a l'Impost de Béns Immobles donis de l'any 2002. "Es tracta d'un criteri de transparència perquè la desagregación de la taxa d'escombraries respecte a l'IBI permet veure clarament quin és el cost del servei", ha assegurat Lorenzo.

El regidor d'Hisenda ha recordat que gràcies a aquesta desagregación l'Ajuntament ha pogut aplicar totes les reduccions que es faran efectives en el nou any per a les famílies amb menys recursos. "Aquesta mesura permetrà a les famílies amb ingressos per sota del IPREM contribuir amb una taxa hiperreduida que es tradueix en 18,42 euros l'any, enfront dels 92,10 d'una taxa normal, la qual cosa suposa una reducció del 80%".

Lorenzo ha destacat que l'aplicació de criteris de progressivitat en el cobrament de la taxa d'escombraries beneficiarà especialment al 40% de famílies que resideixen en domicilis amb menor valor cadastral mentre que la resta de la població experimentarà una lleugera pujada. "El 40% dels domicilis amb major poder adquisitiu registrarà una pujada d'aproximadament 9 euros anuals", segons el regidor, qui també ha recordat la capacitat de creixement econòmic que permetran els pressupostos aprovats per l'Ajuntament la passada setmana.

Sobre aquest tema, l'alcaldessa, Amparo Marco, ha volgut manifestar que "el fet que aquests pressupostos contemplen més recaptació no es tradueix en una major càrrega de pressió fiscal per a les famílies sinó que es reflecteix gràcies a que els comptes contemplen més activitat econòmica, com la injecció de 10 milions d'euros de la Unió Europea que percebrà aquest consistori per impulsar el EDUSI".Segueix-nos: