Està en: INICI > Notícies

El Patronat d'Esports promueve las actividades para personas con discapacidad

Dijous, 6 de Desembre de 2018

Als 22.100 euros d’aquest programa cal afegir subvencions directes i cessió d'instal·lacions

El Consell Rector del Patronat Municipal d’Esports ha aprovat el Programa d'Activitats Físiques per a Persones amb Diversitat Funcional per a la temporada 2018/19. Sota el precepte que l'activitat física i esportiva és un dret de la persona, l'objecte d'aquest programa és que les persones amb diversitat funcional física i intel·lectual puguen aprendre, gaudir i beneficiar-se de la seua participació activa en activitats esportives, sempre amb el suport i la instrucció necessàries, a través de les adaptacions de l'activitat a les seues capacitats i necessitats.

El programa per a aquest col·lectiu de la població es fonamenta en tres pilars. D'una banda, les activitats esportives organitzades entre el Patronat i diferents organitzacions. D'altra banda, la cessió d'ús de les instal·lacions municipals permet realitzar activitats puntuals fóra del programa. Finalment, els esportistes amb diversitat funcional també reben ajuda per la via de subvencions directes en diferents conceptes.


Activitats
Entre les activitats destaca la hipoteràpia, que aprofita els moviments del cavall per a estimular els músculs i articulacions de persones amb discapacitat. A açò cal sumar les facetes terapèutiques que suposa el contacte amb l’animal a nivell cognitiu, comunicatiu i de personalitat. Aquesta activitat està dirigida a centres educatius, al segon cicle de primària en concret. Es realitza en les instal·lacions del Poni Club Castelló, amb els seus tècnics i la col·laboració d'alumnes dels cicles formatius de Tècnic en Activitat Física i Animació Esportiva. El transport és a càrrec del col·legi, mentre el Patronat d’Esports assumeix el cost del Poni Club a raó de 18 € per alumne i sessió, havent d'estar atès cada alumne per almenys dues persones, que controlen tant al cavall com al genet.

La resta d'activitats d'esport adaptat inclouen natació i boccia, una espècie de petanca adaptada. Per a les persones amb diversitat funcional psíquica (principalment del centre IVAS), el Patronat organitza una activitat en Rafalafena dos dies a la setmana.

També existeix la possibilitat d'iniciar-se en bàsquet o futbol sala adaptat en el centre Castell Vell. Finalment, l’aquafitness per a persones amb diversitat funcional es dóna tres dies a la setmana en la piscina Castàlia.

A més, cal tenir en compte que dins de les campanyes de natació, atletisme i jocs tradicionals que depenen del Patronat d’Esports s'atén als escolars amb necessitats especials matriculats en col·legis amb aules CIL i als centres d'Educació Especial.


Subvencions
Dins de les línies de subvencions, siga de forma econòmica o en espècie (trofeus), s'atén tant l'organització d'esdeveniments esportius, com l'activitat anual d'entitats esportives i ajudes directes a esportistes destacats. Per exemple, s'ajudarà a finançar l’Open de la Comunitat Valenciana de Natació Adaptada. Un altre exemple, seria el recentment format Club de Bàsquet en Cadira de Rodes COCEMFE, que rep ajuda com a part de les subvencions per activitat anual i rebrà com a club d'elit per participar en una lliga nacional.


Ús d'instal·lacions
El Patronat d’Esports col·labora mitjançant la cessió d'instal·lacions esportives a associacions com Afanias o la Fundació Síndrome de Down entre altres. També se cedeixen en el cas d'activitats puntuals com poden ser un clínic de natació adaptada o una competició de boccia.Segueix-nos: