Està en: INICI > Notícies

Castell adjudica la remodelaci integral del cam la Plana, que acabar en desembre de 2019

Dissabte, 22 de Desembre de 2018


 
L’Ajuntament invertirà 4,5 milions d’euros en un projecte que dotará el vial de voreres i carril bici i millorarà el drenatge i l’enllumenat.
 
Castelló ha completat la tramitació de remodelació integral del camí La Plana. L’Ajuntament ha adjudicat per 4,5 milions d'euros la redacció del projecte i execució de les obres de millora de seguretat viària i mobilitat en aquest eix estratègic en la connexió nucli urbà-litoral. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha subratllat que es tracta "del pas definitiu per a atendre una demanda històrica per a millorar la seguretat dels milers d'usuaris del camí La Plana i, sobretot, possibilitar els trajectes a peu i amb bicicleta amb garanties suficients".

L'empresa adjudicatària, Becsa SAU, redactarà el projecte d'execució seguint la memòria elaborada pels serveis tècnics municipals, que contempla dotar al camí La Plana de voreres, carril ciclista, dos carrils de circulació, millora de la xarxa de drenatge i de la il·luminació. Una vegada elaborat, arrancaran les obres que hauran d'estar concloses al desembre de 2019 donat que es tracta d'una inversió financerament sostenible. L'adjudicació per 4,5 milions suposa una baixa de 700.000 euros respecte al pressupost de licitació.

La reforma integral afectarà el tram de 3,8 quilòmetres comprés entre l'avinguda del Lledó i el camí Serradal i es tracta d'un dels projectes de més envergadura impulsat pels tres grups polítics del Pacte del Grau. Els tècnics municipals plantegen tres seccions viàries diferents, en funció de les característiques que presenta el Camí de La Plana al llarg d'aquests 3,8 quilòmetres. En el primer tram, entre la rotonda de l'avinguda del Lledó i la del Caminàs (220 metres), es planteja una pista ciclista i per a vianants d'ample comprés entre els 2,38 i els 5,20 metres i una via de circulació de doble sentit de 6 metres d'ample.

Per al següent tram, entre el Caminás i el camí de la Donació, amb una longitud de 1.514 metres, es proposa una vorera per als vianants d’1,20 metres d'ample; un carril bici de 1,90 i 2,80 metres segons l'amplària de vial existent, la mateixa via de circulació de 6 metres d'ample i vorera en el costat Nord d’1,20 metres d'ample.

Per a l'últim tram, entre la Donació i el Serradal, i amb una distància d'una mica més de 2 quilòmetres, que es caracteritza per la presència d'una séquia descoberta. "Els tècnics han plantejat una solució que integra la séquia, per a preservar el seu valor ambiental, històric, social i com a element de la infraestructura verda del nou planejament urbà".

Per a facilitar la continuïtat dels recorreguts ciclistes i per a vianants sobre la séquia, sense cobrir-la, es projecta l'execució d'una llosa de 4 metres d'ample disposada en volada sobre la infraestructura hídrica de manera que el cobriment siga només parcial. Sobre aquesta llosa es realitzarà el pas per als vianants i ciclista, la disposició d'enllumenat, mobiliari urbà i elements de vegetació i arbratge. Es garantirà la seguretat per a vianants i ciclistes amb la col·locació d'una barana de 1,20 metre d'alt.

Marco ha reiterat que no solament és una "remodelació integral sinó també estratègica" que respon a un "projecte urbanístic clau en la planificació de la nostra ciutat, de caràcter estratègic des d'un punt de vista social, ambiental, de mobilitat i seguretat viària".Segueix-nos: