Està en: INICI > Notícies

Castell atorga 367.000 euros a dotze ONGDs per a projectes de cooperaci al desenvolupament

Diumenge, 22 de Desembre de 2019

Benestar Social llança la primera convocatòria bianual per a donar resposta a les necessitats plantejades per les organitzacions

L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Benestar Social, ha concedit ajudes per 367.000 euros a dotze Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGDs) en la primera convocatòria bianual de subvencions per al foment de projectes de cooperació al desenvolupament que executen les organitzacions en països i poblacions estructuralment empobrits. Per primera vegada, aquesta convocatòria té caràcter bianual com a resposta a les necessitats plantejades per les organitzacions durant l'elaboració del pla de cooperació.

"Amb aquesta mesura donem resposta a les peticions de les organitzacions perquè puguen consolidar els projectes als països en desenvolupament i presentar actuacions més ambicioses, perquè en la pràctica havíem comprovat que es necessita més d'un any per a executar i, sobretot, consolidar projectes", ha explicat el regidor de Cooperació, José Luis López.

La Junta de Govern Local ha aprovat la concessió d'ajudes a dotze ONGDs que han presentat projectes que s'adequaven a les bases i a l'objectiu de complir amb les línies estratègiques establides en el marc de l'I Pla Municipal de Cooperació Internacional i Solidaritat i han d'alinear-se amb l'enfocament basat en Drets Humans (EBDH) i l'enfocament de gènere.

Els projectes es desenvoluparan en dos anys amb un pressupost de 183.453 euros en 2019 i altres 183.453 en 2020.

A aquesta primera convocatòria s'han presentat un total de dèsset ONGDs, de les quals quatre han sigut rebutjades per no complir amb els requisits plasmats en les bases. De la resta de projectes presentats, s'ha realitzat un estudi per part de la Comissió Tècnica amb en l'objectiu de valorar si complien amb els criteris establits en les bases i si, la seua execució, contribueix a l'erradicació de la pobresa, la reducció de la desigualtat extrema, el desenvolupament humà, econòmic i social i la defensa dels drets fonamentals de les persones, d'acord amb les directrius de consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS), que configuren la nova Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Així, la Junta de Govern Local ha concedit finalment ajudes a dotze projectes de cooperació al desenvolupament que es realitzen en zones geogràfiques amb alts índexs de pobresa i desigualtat, pertanyents a països o territoris considerats prioritaris d'acord amb el que es preveu en l'IV Pla Director de la Cooperació Valenciana (2017-2020), a més d'aquells països on s'hagen desenvolupat amb èxit projectes subvencionats per l'Ajuntament de Castelló.

Els projectes a subvencionar també deuen, no sent finançables projectes emmarcats en lògiques assistencialistes. La finalitat última de la Cooperació al Desenvolupament és contribuir al desenvolupament humà, la disminució de la pobresa i el ple exercici dels drets humans.

Els projectes a subvencionar poden tindre una duració de fins a 24 mesos i l'import de l'ajuda no superarà el 80% del pressupost total presentat.Segueix-nos: