Està en: INICI > Notícies

Els controls de neteja de solars comenaran per les zones escolars i la ronda Est

Dissabte, 5 de Setembre de 2020udio d'Ignasi Garcia


Garcia coordina lestratgia dinspeccions desprs de la creaci dun departament especfic

El regidor de Neteja i Sanitat, Ignasi Garcia, sha reunit amb els professionals que integren el nou departament municipals dedicat al control dels solars, el qual vetllar per garantir que aquests espais es conserven en bones condicions. Les primeres accion se centraran en lentorn de les escoles i instituts, per tal dassegurar que no generen molsties ara que torna lactivitat lectiva presencial, com ha explicat ledil.

A ms a ms, aquests primers mesos, el personal dinspecci intensificar les actuacions en la ronda Est i en rees com el barri de Mestrets. Una s una zona amb molt de pas de vianants, ha aclarit Garcia, mentre que a Mestrets la neteja dels solars ser clau per a la rehabilitaci del barri.

El regidor ha assegurat que hem de ser capaos de desenvolupar un mtode de treball que ens permeta introduir inspeccions sistemtiques i, a ms, atendre els avisos que ens arriben. Garcia tamb ha destacat la importncia de la creaci dun departament especfic per a solars, un recurs que era molt necessari per acabar amb les molsties que genera labandonament que sha produt, principalment, per lespeculaci immobiliria de passada dcada.

El calendari definit pel negociat de Neteja i Gesti de Residus inclou treballs determinats per zones en funci de lpoca de lany. Amb larribada del bon temps, les inspeccions se centraran a la zona costanera per a previndre problemes tan habituals com les plagues de mosquits i altres insectes per lacumulaci de vegetaci i aigua i per a disminuir el risc dincendis que aquests solars abandonats suposen, ha detallat el regidor.

Requeriments de neteja i execucions subsidiries

La nova rea disposar dun equip format per tres professionals, que assumiran les diferents fases dels expedients oberts. Desprs de realitzar una primera inspecci, identificaran lestat de cada solar i si sn necessaris treballs de manteniment o de neteja. En cas afirmatiu, localitzaran el o la titular del terreny i li comunicaran les actuacions requerides.

Posteriorment confirmaran amb una inspecci que shan portat a terme i si no s aix, el departament tramitar una ordre dexecuci subsidiria per tal de realitzar el manteniment adequat. En aquesta situaci, el o la titular del solar hauran de liquidar els costos dels treballs a lAjuntament de Castell. En cas que no ho facen, sobrir un expedient per impagament que pot arribar, en ltima instncia, a lembargament de la propietat.

Revisi de lordenana

Garcia sha comproms a estudiar lactual normativa que regeix la neteja dels solars, lOrdenana Municipal de la Policia de lEdificaci. Amb la collaboraci de les entitats que aglutinen les associacions venals de Castell, el regidor plantejar una modificaci dels articles que siguen necessaris o la introducci de nous punts per a complementar la regulaci.Segueix-nos: