Està en: INICI > Notícies

LAjuntament i conselleria actuen amb mtodes naturals contra la plaga del Jacinto dAigua en la Marjaleria

Dimecres, 6 de Agost de 2008

El regidor de sostenibilitat, Gonzalo Romero, ha informat de linici duna nova campanya per a eradicar el jacint daigua, una espècie vegetal invasora que es troba, de moment de manera puntual en algunes zones de la Marjalería i que de no retirar-se podria generar importants danys en lecosistema de la marjal i perjuís per als ciutadans i residents en esta zona. 

Esta campanya es realitza conjuntament entre els servicis de manteniment de lAjuntament de Castelló i el Servici de Biodiversitat de la conselleria de territori

Gonzalo Romero, hi ha assenyalat que "lAjuntament està en tot moment en col·laboració amb la conselleria per a actuar de manera urgent quan apareix una plaga deste estil que puga suposar un problema per als ciutadans i lentorn natural del nostre terme municipal. Esta actuació que ara es realitza consistirà en la retirada manual de les séquies del Jacint dAigua, una espècie originària de la conca amazònica que és la causa de greus problemes ecològics i de salut humana". 

Romero ha puntualitzat que " el dany en la salut pot sorgir perquè les formacions desta espècie són el medi idoni per a la proliferació de mosquits, a més que és una espècie invasora que pot arribar a generar pèrdues econòmiques". 

El potencial per a la reproducció desta espècie és formidable, ja que pot duplicar la seua població en cinc dies baix condicions ambientals propícies, o colonitzar una massa daigua a partir dun únic exemplar. Lelevada densitat de les seues formacions reduïx dràsticament la il·luminació de la massa daigua, la qual cosa, unit a la descomposició dels seus restes vegetals provoca anoxia en el medi, amb conseqüències fatals per a les biocenosis aquàtiques i la qualitat de laigua com a recurs. 

Gonzalo Romero ha destacat que "en esta actuació es van a seguir escrupolosament sistemes naturals deradicació que no perjudiquen el medi ambient, perquè la retirada es produirà de manera manual i sense utilitzar cap tipus dherbicida que pot ser contraproduent amb lentorn" 

El Jacint dAigua es va detectar per primera vegada a Espanya en la província dAlacant, en el rabeig dun rierol de la localitat de Bolulla, lany 1988. En 1992 es localitza en la marjalería i séquies que rodegen la ciutat de Castelló, lloc on seguix present en forma de poblacions puntuals a pesar que alguns agricultors han intentat acabar amb ella per mitjà dherbicides.
Després dhaver-se realitzat en els últims anys un estudi de la seua evolució a Castelló, els nuclis detectats presenten una elevada dispersió i es troben integrats per individus de dimensió reduïda, amb pecíols ovoidis i dimensions dentre 10 i 25 cm. 

Per això ara sha decidit realitzar una actuació que vinga a sufocar el possible increment de la població desta planta aquàtica considerada entre les més agressives i perilloses del planeta.
El jacint daigua exclou per competència directa per lespai a les comunitats biològiques autòctones, la qual cosa resulta en una important pèrdua de biodiversitat. A més, les masses denses desta espècie són lhàbitat idoni per a la reproducció de certes espècies de mosquits, que actuen com a vectors de patògens. Finalment, Eichhornia crassipes interferix amb tot ús lúdic i/o recreatiu en aquells cursos fluvials on sinstal·la. 

Gonzalo Romero ha informat que "en lactualitat sestà treballant en la zona del camí fons i la séquia Entrilles per a leradicació desta planta i després sampliarà a altres zones".Segueix-nos: