Està en: INICI > Notícies

LAjuntament implantar abans dacabar lany el programari lliure OpenOffice que suposar un estalvi de 69.000 euros a lany

Dijous, 16 de Juliol de 2009

El regidor de modernització, Juan José Pérez Macián ha anunciat hui linici dun procés de canvis informàtics que possibilitarà un gran estalvi econòmic per a lAjuntament que incorporarà a partir dara el programari lliure per a les aplicacions doficina.

 "LAjuntament ha apostat per una línia de treball en ladministració que ens permeta oferir els millors serveis als ciutadans i amb un procés dacostar-nos a les millors noves tecnologies i sempre vetlant per lausteritat que ha de primar la gestió municipal", ha manifestat Pérez Macián. 

Tots els funcionaris de lAjuntament estan realitzant actualment un procés de formació per a aprendre a utilitzar lOpen Office, un conjunt daplicacions que funcionen com el tradicional Microsoft Office, però que és dús i accés gratuïts perquè estan desenvolupats sobre programari lliure.

 Juan José Pérez Macián ha apuntat que "el procés de migració de Microsoft Office a OpenOffice té dos fins, un reduir costos en ladquisició de llicències dels programes de consum, i dos, començar a usar estàndards oberts en els documents dofimàtica, que són gratuïts i shan programat amb la vocació que tot el món tinga accés a les noves tecnologies de manera solidària". 

Segons ha informat ledil de modernització, "el pla de migració consta de dos fases una primera en què, actualment, sestà formant els funcionaris en els nous programes lliures i, una segona que constarà en un desplegament progressiu de la ferramenta en tots els ordinadors de lajuntament fins a un total de quasi 700 ordinadors que conformen actualment la nostra xarxa tecnològica". 

Pérez Macián ha destacat que "actualment lAjuntament paga un total de 69.000 € anuals per a poder usar la ferramenta Microsoft Office que, a partir de lany que ve es reduiran a 0 euros de cost. La qual cosa suposa un enorme estalvi per a les arques públiques, sobretot en estos moments on cal eliminar tots els gastos possibles." 

Este és un pas més en el camí de migració cap a programari lliure que lajuntament va adoptar ja fa mes de tres anys migrant molts dels seus servidors interns i externs al sistema operatiu Linux i substituint moltes aplicacions privatives per lliures com a ferramentes dedició fotogràfica, ha explicat el regidor de modernització. 

Tal com figura en la wikipedia: OpenOffice.Org és una suite ofimàtica de programari lliure i codi obert de distribució gratuïta que inclou ferramentes com a processador de textos, full de càlcul, presentacions, ferramentes per al dibuix vectorial i base de dades. Està disponible per a moltes plataformes com Microsoft Windows i sistemes de tipus Unix com GNU/Linux, BSD, Solaris i Mac VOS X. OpenOffice està pensat per a ser altament compatible amb Microsoft Office, amb qui competix. Suporta lestàndard ISO OpenDocument amb el que és fàcil lintercanvi de documents amb molts altres programes, i pot ser utilitzat sense cap cost.Segueix-nos: