Està en: INICI > Notícies

LAjuntament de Castell activa una campanya per a evitar laparici de plagues de mosquits, rates i paneroles en la ciutat

Dimecres, 27 de Abril de 2011

El regidor de Salut Pública de lAjuntament de Castelló, Miquel Soler, ha presentat hui, i per tercer any consecutiu, la campanya Evita les males companyies que té com a objectiu conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat previndre laparició de plagues de rosegadores i paneroles o lincrement del mateix ant les altes temperatures. 

Amb larribada de la primavera, des de lAjuntament de Castelló, a través de la regidoria de Salut Pública, organitzem esta campanya amb què pretenem donar les ferramentes necessàries a la població amb lobjectiu devitar la presència dinsectes, principalment, en les seues vivendes, però també en les seues piscines, ha explicat ledil. 

"Perquè bé, des del consistori es repartiran 40.000 fullets -per buzoneo i a través duna acció en el carrer- en castellà i en valencià amb consells per a la ciutadania laplicació de la qual evitaran laparició o lincrement dinsectes", ha dit Soler, qui ha concretat que quant a lacció de conscienciació que es desenvoluparà en la via pública, esta tindrà lloc el 29 dabril i on actors disfressats dexterminadors recorreran els carrers de la ciutat repartint fullets de la campanya i informació sobre les mesures que són necessàries adoptar per a previndre lacció de rosegadores, paneroles i mosquits. A més, la campanya també es desenvoluparà en les xarxes socials a través de bloggers, blogs relacionats, facebook o youtube. I lacció de street màrqueting també es gravarà en vídeo i es penjara en la xarxa. 

"Volem sensibilitzar els ciutadans perquè prenguen mesures preventives contra estes situacions i coneguen el seu risc sanitari i, entre lAjuntament i la ciutadania, adoptar mesures per a garantir labsència destos insectes. Mantindre una condicions higièniques, mediambientals i dhabitabilitat idònies exigix evitar lús abusiu de substàncies químiques i la col·laboració mútua entre el consistori i el veí. Així, el ciutadà que detecte alguna destes plagues, ha de cridar per telèfon al departament de Sanitat municipal -964228968- i des de lAjuntament savisarà de forma immediata a lempresa responsable de la desinsectació perquè es desplace fins a la zona afectada i procedisca a realitzar el tractament adequat", ha explicat. 

De fet, i gràcies a les campanyes i a la conscienciació de la ciutadania a dur a terme les mesures aconsellades, cada vegada són menys els avisos que rebem en el consistori, produint-se, desta manera, una disminució del 2009 al 2010 del més del 10%.

CONSELLS
Mosquits

Cobrir, buidar o posar boca per avall qualsevol recipient que estiga en lexterior que puga acumular aigua, com a joguets, cendrers, pitxers, poals, etc.
Lleva Els plats de davall dels tests i, si no és possible, buidals quan laigua se Acumule.
Mantín neta la piscina durant tot lany i coberta mentres que no sutilitze.
Cobrix amb malles les cisternes i tancs oberts.
Sella les fosses sèptiques i col·loca malles en els tubs de ventilació.
Cria peixos en basses i fonts que salimenten de mosquits.

Paneroles
Repara les aixetes amb fugues i sella els buits al voltant dels lavabos i piques.
Mantín la casa neta i ordenada, procurant que el bany i la cuina estiguen el més secs possibles.
Emmagatzema els aliments en recipients tancats o rebostos.
Evita que les restes de menjar samuntonen en racons poc accessibles durant períodes llargs. Guarda el menjar, tant humana com dels animals domèstics durant la nit.
Mantín el fem en bosses ben tancades evitant que no puguen entrar i no sassenten atretes per lolor.
Utilitza algeps per a tapar els clavills i clavills en parets i sòls.

Rates
Tapa els accessos a llocs que puguen utilitzar com a nius o amagatalls.
Curta les branques per les quals puguen enfilar a altres zones més altes.
No acumules desperdicis ni caixes de cartó
No deixos aigua ni aliments al seu abast.
Quan els gossos o els gats acaben de menjar, guarda els seus menjadors en un lloc tancat.

Si en últim terme, has de recórrer als insecticides o raticides, convé tindre en compte alguns consells útils per a evitar els possibles riscos per a la salut derivats de la utilització de substàncies químiques:
No utilitzar mai productes que no estiguen registrats per a ús domèstic.
Llegir detingudament el contingut de les etiquetes abans de la seua utilització.
No deixar els envasos a labast dels xiquets ni canviar el contingut del recipient per a evitar que puga ser confós amb algun aliment.
Airejar bé lestada després dutilitzar aerosols.
El difusors elèctrics dinsecticides no han dutilitzar-se en estades molt xicotetes i/o sense aireig.
En cas dintoxicació, acudir al metge i portar amb si lenvàs del producte utilitzat.Segueix-nos: