Està en: INICI > Notícies

LAjuntament de Castell elimina el gual de lavinguda Diputaci a fi de millorar la seguretat viria en aquesta zona de la ciutat

Dijous, 26 de Gener de 2012

L’Ajuntament de Castelló ha eliminat el gual que existia en la confluència entre la Cuadra Segona i l’avinguda Diputació a fi de millorar la seguretat viària en aquesta zona de la ciutat, tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Miguel Ángel Mulet, el qual aquest matí ha visitat els treballs. Així, s’ha elevat la rasant actual mitjançant la demolició del paviment existent de manera que la rasant obtinguda permeta una continuïtat uniforme en aquesta part de Castelló "millorant notablement la circulació de vehicles en aquest punt". 

"Junt amb la modificació de la rasant del carrer, en aquesta actuació de ‘microurbanisme’, es prolonga la vorera existent en la Cuadra Segona fins a unir-la amb la vorera de l’avinguda Diputació donant continuïtat a la mateixa", ha dit Mulet, el qual ha detallat que la nova vorera adequa l’entrada de vehicles al centre de salut. A més, també s’ha procedit a la protecció del talús del terraplé obtingut enfront d’avingudes mitjançant el formigonat del mateix. "Finalment, s’ha procedit a la senyalització horitzontal i vertical de la intersecció i a la disposició de fites cilíndriques en el bord de la calçada adjacent al llit del barranc", ha afirmat l’edil, qui ha destacat que s’ha invertit un pressupost de més de 54.000 euros.  Segueix-nos: