Està en: INICI > Notícies

Castell projecta una inversi de 20 milions d'euros en 10 anys per a transformar el Riu Sec en un corredor mediambiental

Dimarts, 12 de Juny de 2018L'alcaldessa, Amparo Marco, destaca que aquest projecte supera la concepció del riu com a barrera natural i potencia el llit com a element vertebrador de la infraestructura verda.

La proposta inclou parcs urbans i boscos de ribera, la posada en valor de la via Augusta, sendes per a vianants i bicis, Quatre passarel·les i dos ponts en el tram més naturalitzat.

Convertir el Riu Sec en un eix vertebrador des del punt de vista ambiental, social i paisatgístic. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha presentat avui el projecte de transformació del Riu Sec en un corredor mediambiental, que requerirà una inversió estimada de 20 milions d'euros en els pròxims deu anys (2018-2028), per al que l'Ajuntament de Castelló ha elaborat un màster pla que dote d'una visió integral l'actuació en el tram del riu que encara presenta un caràcter més naturalitzat.

L'àmbit d'actuació abasta una superfície total de 551.130 m², amb una superfície de recuperació de llit de 146.490 m² i una longitud total de 4.300 metres, els que van des de la Via Augusta –a l'entorn de la variant de la N-340- fins al parc del Pont de Ferro. Marco ha subratllat que aquest projecte "permet superar la interpretació del Riu Sec com a barrera natural i aprofitar el seu potencial com a element vertebrador d'un nou model d'urbanisme per a una nova ciutat més sostenible, més inclusiva i més amigable amb les persones".

Aquest corredor mediambiental del Riu Sec encaixa amb el model urbanístic proposat en el Pla General i ha començat amb la redacció del master pla i seguirà l'elaboració de pla especial en la zona de Crémor i la redacció del projecte d'execució d'aquest mateix entorn, previ a l'inici de les obres. A més, són a punt de començar les obres d'un dels ponts que permeten potenciar la connectivitat transversal entre ambdues riberes –el de la prolongació del carrer Jesús Martí i la connexió amb la Quadra Saboner-.

El projecte, estructurat en vuit zones segons els seus valors ambientals, culturals i socials, inclou la creació de sengles per als vianants i recorreguts ciclistes en paral·lel al riu, la posada en valor de la Via Augusta i la Sendera de l'Enramada, la recuperació de boscos de ribera, la creació de nous parcs urbans en Crèmor i l'entorn del cementeri, quatre passarel·les ciclistes i per a vianants i dos nous ponts. La presentació també ha comptat amb la participació del regidor d'Ordenació del Territori, Rafa Simó, i la tinent d'Alcaldia del districte Oest, Verònica Ruiz.

La transformació del Riu Sec en un corredor mediambiental s'executarà per fases, amb actuacions de caràcter general com la creació de recorreguts ciclistes i per als vianants que permeten recórrer les riberes del riu en el seu tram més naturalitzat, tractaments silvícoles amb espècies autòctones o recuperació d'espais degradats, però també amb vuit actuacions específiques que responen a la naturalesa diferenciada que presenta el riu en aquest recorregut de 4, 3 quilòmetres entre la Via Augusta i el parc del Pont de Ferro, on comença el tram soterrat.

Les vuit zones en les quals s'ha estructurat el corredor mediambiental són el parc de la Via Augusta, a l'entorn de la variant de la N-340; la Zona de recuperació hidrològica-forestal; el Parc Agrari de cultius tradicionals; el parc naturalitzat UJI; Horts urbans zona UJI; Corredor de connectivitat; Parc urbà Crèmor-Sendera de l'Enramada i Mirador del Riu Sec, a l'entorn del cementeri.

Parc de la Via Augusta

Situat en la capçalera de la zona planificada, suposarà recuperar una zona actualment degradada i que té en la recuperació i posada en valor d'un ben patrimonial com és la via Augusta un dels els seus principals objectius. A més, es recuperarà la xarxa de vies pecuàries que s'entrellacen en aquest àmbit.

Inclou actuacions per a la posada en valor dels talusos propers, de la vegetació autòctona, la recuperació de bancals i la regeneració del bosc de ribera.

Zona de recuperació hidrològica-forestal

Aquest àmbit se situa en el límit occidental del màster pla i inclourà la conservació del llit, salvaguardar els valors ambientals dels ecosistemes de ribera i recuperació de bancals. A més de la recuperació hidrològica també s'inclourà la possibilitat de visita i recorregut.

Parc agrari de cultius tradicionals

Una vegada superada l'autopista, aquesta zona es considera idònia per a la implantació d'un parc agrari, vinculat majoritàriament a la implantació de cultius de secà, a manera de tallers divulgatius de l'agricultura local i comarca, fins i tot amb panells explicatius de les actuacions realitzades.

Es pretén a més posar en valor un ben com l'aigua, el seu paper vertebrador i dinamitzador de la nostra activitat agrícola i aprofitament del seu caràcter didàctic.

Parc naturalitzat UJI

Es projecta un parc diàfan, un parc naturalitzat amb vegetació autòctona i zones d'esbarjo i esplai. Es planteja a manera de prolongació de l'entramat viari de la pròpia universitat i es projecta una passarel·la ciclista i per a vianants (a l'altura de la residència universitària i l'escola infantil l’UJI) que possibilite no solament la connexió en termes de mobilitat sinó també d'articulació d'espais verds.

Horts urbans zona UJI

Sense trencar la linealitat del corredor, fins i tot en termes visuals, es projecta una zona d'horts urbans que potencie la funció social, ambiental, urbanística, saludable, cultural i estètica d'aquests espais. També incorpora una passarel·la per a afavorir la connectivitat transversal (situada a l'altura de la Facultat de Ciències de la Salut).

Corredor de connectivitat

Actuació encaminada a mantenir la continuïtat dels recorreguts per als vianants i ciclistes a causa de la distància mínima existent entre el domini públic i la façana urbana.

Parc urbà Crèmor-Vereda de l'Enramà

Inclou l'obtenció de sòl dotacional a través d'un pla especial ara en redacció, la recuperació de la Sendera de l'Enramada, inclòs l'accés al llit i l'actuació a l'entorn de l'ermita de Sant Joanet del Riu per a aconseguir la seua integració en l'àmbit verd de l'actuació.

També es construirà una passarel·la ciclista i per a vianants que comunique aquesta futura zona verda de Crèmor amb el parc Botànica Carmen Albert.

Mirador del Riu Sec

Actuació a l'entorn del cementeri i la seua prolongació fins a la zona on comença el cobriment del Riu Sec. En el marge dret, es crearà un parc urbà i connectivitat ciclista i per als vianants i en el marge esquerre es desenvoluparà un parc urbà amb la posada en valor del pinar situat davant del cementeri i superfícies ja existents en a l'avinguda Vall d’Uixó. Es crearà un gran mirador sobre el Riu Sec amb la recuperació de l'arbrat, creació de sengles ciclistes i per als vianants, el desdoblament del pont de l'avinguda Cardenal Costa i una passarel·la com a continuïtat a l'avinguda Quevedo.Segueix-nos: