Està en: INICI > Notícies

Castell aprova mesures urgents per a contindre la propagaci del coronavirus

Divendres, 13 de Mar de 2020

L'Ajuntament amplia el Pla de Contingència Municipal amb restriccions temporals, de moment, fins al 31 de març

La Junta de Govern Local extraordinària de l'Ajuntament de Castelló ha aprovat hui adoptar una sèrie de mesures extraordinàries i urgents amb la finalitat d'evitar la propagació del Covid-19, que s'inclouen en el Pla de Contingència Municipal. Unes mesures de les quals ha donat compte l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i que s'adopten inicialment per a un període transitori, des de hui i fins al 31 de març, a costa de l'evolució de la malaltia i sense perjudici de la seua possible ampliació per un termini més ampli si així es deriva de les recomanacions de les autoritats competents.

"L'emergència sanitària pel Covid-19 ens ha portat a l'Ajuntament a prendre mesures excepcionals i a treballar en un Pla de Contingència Municipal des del passat 26 de febrer, quan constituïm la comissió de seguiment del coronavirus. Un document viu en el qual incloem les mesures aprovades hui i que anirem actualitzant conforme avancen els dies", ha explicat Marco. "Vull donar gràcies infinites a la ciutadania, per la reacció que estan tenint davant aquesta complicada situació", ha recalcat.

L'acord aprova el tancament al públic dels següents serveis, dependències o equipaments municipals de pública concurrència: Casa de la Cultura, Pèrgola, oficines d'informació turística gestionades pel Patronat Municipal de Turisme, Primer Molí, edifici Menador, biblioteques i agències de lectura, centres polivalents i culturals (edifici Urban, Centre de Cultura la Marina i Centre Columbretes), centres de majors, Casal Jove, parc del Pinar, Planetari, instal·lacions esportives municipals, escoles infantils de titularitat municipal, oficina d'escolarització sobrevinguda, museus municipals (Mucc i Museu Etnològic), Teatre del Raval, Arxiu Municipal, Centre de Formació Tetuan XIV, magatzem de gaiates, ermites municipals, Basílica de la Verge del Lledó, dependències de Tetuan XIV, visites al Palau Municipal en el marc de programa Palaus Oberts, i qualsevol altres edificis o equipaments anàlegs als anteriors que s'establiren mitjançant resolucions de l'alcaldessa.

El servei municipal de préstecs de bicicletes Bicicas ha quedat suspés temporalment fins al 31 de març. També s'ha acordat suspendre les activitats programades de visites escolars o de qualsevol altres col·lectius a serveis i equipaments municipals de tota classe; i les activitats en equipaments cedits per l'Ajuntament a associacions, col·lectius i entitats, acordant el seu tancament; igual que queda suspesa la celebració de consells sectorials i altres òrgans de participació ciutadana.

Uns altres dels punts de l'acord de la Junta de Govern Local extraordinària és la revocació de les autoritzacions d'ocupació de la via pública, altres espais d'ús públic i, en general, altres terrenys de domini públic municipal sense ús específic concedides per a la realització d'actes, esdeveniments i activitats de tota classe. A més, es revoquen les autoritzacions per a l'ocupació puntual de qualssevol dependències, edificis o equipaments municipals per a la realització de tota mena d'activitats a celebrar-se.

La junta també ha acordat fer una crida a la ciutadania per a limitar les visites als centres d'atenció i informació municipals als estrictament indispensables, recomanat la utilització d'altres canals de comunicació i atenció que no impliquen la presència en oficines municipals (serveis de seu electrònica, atenció telefònica a través del 010 o xarxes socials municipals). Així mateix, respecte d'aquells actes i activitats celebrades per particulars en espais de titularitat privada, recomanar en compliment de les instruccions aprovades per les autoritats sanitàries, la seua suspensió o ajornament.

Igualment, s'han adoptat mesures de reforç de la neteja en parcs i jardins públics i en l'àmbit del transport públic urbà s'ha reforçat la neteja en els autobusos i s'ha difós una recomanació general perquè es limite en la mesura que siga possible l'ús d'aquest servei per part dels grups de risc. Així mateix, s'han adoptat mesures específiques d'atenció a les persones transeünts i s'han reforçat les mesures d'atenció en matèria de benestar social.

El portaveu de l'equip de govern, Rafa Simó, que ha comparegut al costat de l'alcaldessa en la primera roda de premsa retransmesa via streaming per aquest govern, ha especificat que totes les mesures aprovades en junta hui s'inclouen en el Pla de Contingència Municipal, que recopila també les instruccions de totes les administracions relacionades amb l'emergència sanitària i tots els acords adoptats sobre aquest tema. Entre ells, la suspensió dels mercats de venda no sedentària del dilluns 16 de març a Castelló i els divendres 13 i 20 de març al Grau; i la suspensió de la Fira d'Atraccions de Magdalena, així com els procediments de declaració responsable per a la instal·lació i funcionament de les activitats eventuals, portàtils i desmuntables en via pública presentats en el consistori amb motiu de les festes de la Magdalena 2020.

Recomanacions en àrees que no són de competència municipal

Simó ha detallat recomanacions que recull el Pla de Contingència Municipal i que no són de competència municipal, com seguir les mesures d'higiene amb la finalitat de previndre el contagi; no viatjar a les zones de risc; o telefonar al 900300555 o al 112 en cas de sospita de contagi.

En l'àmbit festiu, es recomana a la ciutadania "no convocar ni participar en cap acte multitudinari alternatiu a les festes amb la finalitat de minimitzar els risc de contagi". I en l'àmbit privat, s'aconsella "evitar les aglomeracions de gent en activitats organitzades" i, a la població dels grups de risc "que limiten, en la mesura que siga possible, les seues activitats fora del domicili, evitant els desplaçaments innecessaris".

Serveis bàsics d'atenció a majors i escoles infantils

Donades les restriccions, s'estudia la situació de necessitat per a donar resposta al tancament temporal de centres de majors municipals i escoles infantils municipals. Així, el SAD (Servei d'Ajuda a domicili) s'àmplia per a tots aquells casos de cura, higiene i servei a domicili. També el servei de menjar a domicili per a aquells caos que siga necessari.

Per a les escoles infantils municipals, es valora la possibilitat de prestar servei d'atenció al menor a domicili mitjançant voluntaris del ram de Magisteri o de la Universitat Jaume I. I, per a famílies en situació de vulnerabilitat social, s'augmenten les prestacions de necessitats bàsiques.

S'estudia també la necessitat de requerir a entitats privades i particulars la prestació de col·laboració si fóra necessari.

D'altra banda, el consistori també a pres mesures a nivell intern, entre elles instaurar una distància de dos metres respecte a l'empleat en els serveis d'atenció al públic, augmentar els serveis essencials des de hui a les 14.00 hores fins al dilluns a les 18.00 hores amb quatre patrulles més de policia per torn o incloure en els camions de bombers hipoclorit sòdic, per si han de desinfectar alguna cosa. A més, s'ha constituït un gabinet de crisi, presidit per l'alcaldessa, i format per representants polítics, personal tècnic i assessors.Segueix-nos: