Està en: INICI > Notícies

L'Ajuntament de Castell suspn el cobrament i retornar les taxes per aprofitament del domini pblic durant l'estat d'alarma

Divendres, 3 de Abril de 2020

El pagament a proveïdors està al corrent i garantit amb la pòlissa de crèdit de 20 milions d'euros aprovada el mes passat

L'Ajuntament de Castelló suspén el cobrament i, en el seu cas, retornarà l'import corresponent, de les taxes per utilització o aprofitament del domini públic, per prestació de servei públic o realització d'activitat administrativa, que puguen resultar afectades pel període de duració de l'estat d'alarma. També se suspén el cobrament i en el seu cas, la devolució de l'import corresponent, dels preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats; i dels ingressos de dret privat per lloguers, afectats pel període d'estat d'alarma.

Aquestes mesures excepcionals formen part d'un paquet d'accions més ampli que afecta la gestió dels tributs municipals en el qual està treballant l'equip de govern. "En plena crisi sanitària pel coronavirus, és necessari que prenguem mesures com la suspensió del cobrament d'algunes taxes durant el període de confinament per a tractar de mitigar els efectes negatius que aquesta difícil situació té en l'economia dels i les castellonenques", ha explicat el regidor de Gestió Municipal, David Donate.

D'altra banda, el consistori també garanteix el pagament a proveïdors, sobre el que s'està al corrent. A més, el passat 24 de març es va aprovar una pòlissa de crèdit de 20 milions d'euros, que cobrirà possibles desfasaments transitoris de tresoreria, al mateix temps que garantirà que hi haja liquiditat a la disposició de les eventuals necessitats que puguen sorgir derivades de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19. Així, aquest crèdit permetrà afrontar les despeses ordinàries, alguns d'ells derivats de l'emergència social, i reforçarà l'agilitat en el pagament a proveïdors, perquè les empreses disposen de la liquiditat necessària en un període complicat per a les seues economies.Segueix-nos: