Està en: INICI > Notícies

Castell facilitar l'accs a la contractaci pblica a pimes, autnoms i microempreses

Dijous, 7 de Maig de 2020

Es crear una base de dades perqu opten a contractes menors i la subcontractaci s'inclour en tots els plecs d'obres pbliques

udio de Rafa Sim


La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castell ha aprovat hui un acord per a donar majors facilitats i generar oportunitats als autnoms, microempreses o pimes a travs de la contractaci pblica, contribuint aix a la generaci d'ocupaci i la recuperaci del teixit econmic i productiu de la ciutat amb l'objectiu de reduir l'impacte negatiu que tindr la crisi sanitria de la covid-19 a Castell.

La contractaci pblica t un paper clau a exercir en relaci a la reactivaci de l'activitat econmica, per aix des de l'Ajuntament de Castell estem aprovant una srie de mesures orientades a generar noves oportunitats i expectatives per a la major part del nostre teixit empresarial, constitut essencialment per treballadors autnoms, microempreses i pimes, ha explicat el regidor de Contractaci, Rafa Sim. Per aix estem fomentant la subcontractaci en aquelles obres pbliques econmicament ms rellevants a les quals per la seua envergadura no podrien licitar, ha recalcat.

Aix, l'Ajuntament inclour en tots els plecs de clusules administratives que s'elaboren per l'Ajuntament per a la contractaci d'obres, com a condici especial d'execuci, la subcontractaci d'un percentatge de les prestacions objecte del contracte amb una o diverses microempreses o autnoms (contractes amb valor estimat fins a 500.000 euros); i amb microempreses, autnoms i pimes (contractes amb valor estimat superior), preferentment amb aquells amb residncia i domicili fiscal o domicili social a Castell.

En els plecs es disposar el percentatge de contractaci i es contemplar l'obligaci del contractista de posar en coneixement de l'rgan de contractaci del o dels subcontractes a celebrar, amb indicaci de la part de la prestaci i les dades del subcontractista o subcontractistes. Aix mateix, l'administraci comprovar l'estricte compliment dels pagaments en els terminis i condicions legals que els contractistes adjudicataris dels contractes pblics han de fer als subcontractistes sollicitant a aquest efecte els corresponents justificants.

A ms, es constituir una base de dades d'aquelles pimes, microempreses i treballadors autnoms que tinguen inters a accedir a la contractaci pblica com a contractistes o subcontractistes d'obres i d'aquesta manera facilitar-los l'accs als contractes menors. Per a ser inclosos en la mateixa ser necessari que els empresaris compten amb plena capacitat d'obrar, solvncia suficient i no es troben incursos en prohibici per a contractar. La inscripci es regir per un procediment pblic i transparent, de manera que qualsevol empresa que complisca amb els requisits anteriors ser inscrita en aquesta.

Aix mateix, per a l'adjudicaci dels contractes menors es consultar a les empreses inscrites en la base de dades, quedant en tot cas garantida la igualtat, transparncia i concurrncia en el procediment d'adjudicaci i promovent la diversificaci dels adjudicataris. Si escau, l'adjudicaci dels contractes menors d'obres a empreses no inclosa en aquesta base de dades s'haur de justificar expressament en l'expedient.

Aquesta base de dades quedar a la disposici dels contractistes principals a l'efecte de donar compliment a les condicions especials d'execuci relatives a la subcontractaci de prestacions, podent-se recaptar, en el seu cas, la intermediaci de l'Ajuntament que siga precisa.Segueix-nos: