Està en: INICI > Notícies

L'Ajuntament es reorganitza a nivell intern i ja permet autoritzar ocupacions de via pblica

Divendres, 12 de Juny de 2020

La Junta de Govern Local aprova la reincorporaci presencial progressiva del personal i la reobertura d'edificis i equipaments

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Castell ha aprovat hui en sessi extraordinria diversos acords en el marc de les mesures de desescalada per la covid-19 que fixen les pautes per a la reincorporaci presencial progressiva del personal municipal i alcen les suspensions temporals de comissions d'estudi i consells rectors. A ms, es permet la reobertura d'edificis i equipaments municipals que encara estigueren tancats i les autoritzacions d'ocupaci de via pblica.

La junta de hui ja no ha sigut reduda en la seua composici com durant la resta de l'estat d'alarma, de manera que, encara que per via telemtica encara, tots els membres de la mateixa han participat en la sessi. Respecte al funcionament intern, s'han aprovat les mesures organitzatives respecte a la reincorporaci gradual i progressiva a l'activitat presencial del personal municipal i a l'harmonitzaci d'aquesta implementaci amb les garanties per a la protecci dels empleats i tercers enfront de la covid-19, aplicant plans de contingncia i protocols que garantisquen la prestaci dels serveis pblics i el dret a la conciliaci familiar i laboral. S'estableixen tres modalitats de treball: presencial, no presencial i mixta i s'ha acordat que, des del 15 al 19 de juny, i en tot cas abans del 22 de juny, hauran d'haver-se incorporat els qui presten servei presencial o mixt.

L'equip de govern de Castell tamb ha aprovat l'alament de la suspensi de sessions ordinries de les juntes de govern local, de les seues comissions d'estudi i dels consells rectors dels organismes dependents de l'Ajuntament, com els patronats municipals de festes, turisme i esports, i el Consorci del Pacte Local per l'Ocupaci. A aquest efecte, es disposa que els citats organismes hauran de celebrar sessions ordinries a partir de l'1 de juliol, en els termes dels respectius acords pels quals s'establisca la periodicitat de les seues sessions. Amb carcter general, i mentre persistisquen les circumstncies que aix ho aconsellen, es continuaran celebrant les sessions per mitjans telemtics.

D'altra banda, s'ha acordat alar la suspensi de les autoritzacions d'ocupaci de la via pblica, altres espais d's pblic i, en general, altres terrenys de domini pblic municipal sense s especfic concedides per a la realitzaci d'actes, esdeveniments i activitats de tota classe en el moment en qu s'active a Castell la fase 3 del pla per a la transici cap a una nova normalitat, s a dir, a partir del dilluns 15 de juny. Aquest acord recull de manera especfica que ser responsabilitat dels titulars de les autoritzacions l'obligaci de complir escrupolosament amb les ordres, instruccions i recomanacions de les autoritats sanitries i en particular les que fan referncia a la prevenci, seguretat, distncia social, higiene, neteja i desinfecci o control d'aforaments, sent en tot cas responsabilitat de la persona o entitat titular de l'autoritzaci assegurar el seu compliment.

A ms, en ocasi de l'activaci de la fase 3 del pla de desescalada, s'ha acordat la reobertura al pblic d'aquells serveis, dependncies o equipaments municipals de pblica concurrncia la reobertura de la qual no haja sigut acordada prviament de manera expressa i sempre que aquesta mesura siga possible en el marc de les disposicions que siguen aplicables a cada moment. Aix mateix, a la vista de la diversitat d'activitats que es puguen desenvolupar en els edificis o equipaments municipals, s'estima convenient delegar en la regidoria que en cada cas siga competent per ra de la matria la resoluci de les incidncies que es deriven de l'obertura al pblic d'aquestes dependncies i equipaments.Segueix-nos: