Està en: INICI > Mobilitat > Notícies

Castell arranca la remodelaci del cam La Plana per a guanyar en seguretat viria i mobilitat


L'alcaldessa Amparo Marco formalitza el contracte amb el qual iniciar la redacció del projecte i començar les obres en el primer quadrimestre de l'any.
 
La remodelació integral del camí La Plana tira a caminar. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha signat el contracte amb el qual iniciar la redacció del projecte i arrancar les obres en el primer quadrimestre de l'any. Marco ha qualificat "d’estratègica" una actuació que "no solament millorarà la connexió amb el litoral sinó que, sobretot, suposarà una millora en la seguretat viària i en la mobilitat, amb la dotació de voreres i carril bici".

L'execució d'aquest projecte suposarà la transformació de 3,8 quilòmetres de camí La Plana, entre l'avinguda del Lledó i el camí Serradal, que comptaran amb voreres, carril bici, es renovaran les infraestructures de subministraments, es millorarà la il·luminació i es dotarà de nou mobiliari urbà, entre altres actuacions. El pressupost ascendeix a 4,5 milions d'euros i l'obra, que executarà Becsa, conclourà al desembre d'enguany.

Entre les millores que s'incorporaran destaca la col·locació de paviment fonoabsorbent per a minimitzar el soroll provocat pel trànsit en un vial amb una important presència residencial. L'alcaldessa Amparo Marco ha destacat que es tracta "d'una millora important lloc que millorarà la qualitat de vida en reduir la contaminació acústica provocada pel trànsit i això se suma al fet que, amb les voreres i el carril bici segurs, també es possibilitaran unes alternatives de mobilitat més sostenibles".

A més, en el tram entre el camí Donació i el camí Serradal on la séquia és més estreta, s'executarà un mur en L que servisca de suport de part de la secció per als vianants. També es preveu la neteja de la séquia, que no es taparà. 

El projecte integral de remodelació, impulsat per l'Ajuntament de Castelló a través de la Regidoria d'Urbanisme, persegueix la millora de la seguretat viària i promoure alternatives de mobilitat al vehicule privat a motor més sostenibles gràcies a la creació de voreres i carril bici. Marco ha subratllat que amb aquesta reforma integral "el Govern municipal atén una reivindicació històrica com és la millora de la seguretat viària del camí La Plana, millorar l'accessibilitat i habilitar les infraestructures necessàries per a facilitar desplaçaments a peu o amb bicicleta amb les necessàries garanties per als usuaris més vulnerables de la piràmide de mobilitat".

La remodelació presenta tres seccions viàries diferents, en funció de les característiques que presenta el camí La Plana al llarg d'aquests 3,8 quilòmetres. En el primer tram, entre la rotonda de l'avinguda del Lledó i la del Caminàs (220 metres), es planteja una pista ciclista i per a vianants d'ample comprés entre els 2,38 i els 5,20 metres i una via de circulació de doble sentit de 6 metres d'ample.

Per al següent tram, entre el Caminàs i el camí de la Donació, amb una longitud de 1.514 metres, es proposa una vorera per als vianants de 1,20 metres d'ample; un carril bici de 1,90 i 2,80 metres segons l'amplària de vial existent, la mateixa via de circulació de 6 metres d'ample i vorera en el costat Nord de 1,20 metres d'ample.

Per a l'últim tram, entre la Donació i el Serradal, i amb una distància d'una mica més de 2 quilòmetres, que es caracteritza per la presència d'una séquia descoberta. "Els tècnics han plantejat una solució que integra la séquia, per a preservar el seu valor ambiental, històric, social i com a element de la infraestructura verda del nou planejament urbà", recorda Marco.

Per a facilitar la continuïtat dels recorreguts ciclistes i per a vianants sobre la séquia, sense cobrir-la, es projecta l'execució d'una llosa de 4 metres d'ample disposada en volada sobre la infraestructura hídrica de manera que el cobriment siga només parcial o altres alternatives tècniques similars que garantisquen la continuïtat dels passos per als vianants i ciclistes sense cobrir la séquia. Sobre aquesta llosa es preveu el pas per als vianants i ciclista, la disposició d'enllumenat, mobiliari urbà i elements de vegetació i arbratge. Es garantirà la seguretat per a vianants i ciclistes amb la col·locació d'una barana de 1,20 metre d'alt.

La resta de vial disposarà d'una via de circulació de doble sentit de 6 metres d'ample de circulació i una vorera a l'altre marge del camí. L'actuació també servirà per a instal·lar una xarxa de drenatge d'aigües superficials amb abocament directe a la séquia i la instal·lació, al llarg del recorregut, de lluminàries LED a doble altura: a 6 metres per a il·luminar el recorregut ciclista i per a vianants i a 10 metres per a la resta de la calçada. No estan previstes expropiacions, i sí la reposició dels accessos a les edificacions que recauen al camí La Plana.


Segueix-nos: