Benestar Social atn 930 persones a travs del servei de teleassistncia
Ribera destaca que aquest servei ofereix una atenció integral a les persones majors, amb discapacitat o dependents

Audio de Mary Carmen Ribera


L'Ajuntament de Castelló, a través de la Regidoria de Benestar Social, Dependència i Infància, atén un total de 930 persones majors, dependents o en situació de risc i que viuen soles a través del servei de teleassistència domiciliària, un servei que permet la comunicació durant 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, amb un equip especialitzat per a donar resposta immediata a situacions d'emergència o d'inseguretat, soledat i aïllament.

La regidora de Benestar Social, Dependència i Infància, Mary Carmen Ribera, ha recordat que l'Ajuntament de Castelló va recuperar aquest servei en 2018, dins de la política d'increment dels serveis d'atenció a les persones majors i dependents. "Amb la teleassistència aconseguim millorar la cobertura de les persones majors, amb discapacitat o dependència i oferir una atenció integral als i les usuàries, ja que el servei adopta aquelles mesures addicionals en funció de les necessitats", ha explicat. El servei atenia 906 persones al gener de 2020 i ha tancat l'any amb 930 persones usuàries.

El servei de teleassistència busca facilitar la permanència en el domicili de les persones que es troben en situació de risc per raons d'edat, malaltia, discapacitat, aïllament social o una altra necessitat social, mantenint i potenciant l'autonomia de la persona atesa, en assegurar la intervenció en el seu domicili tots els dies de l'any i a qualsevol hora. A més, el servei és útil per a previndre i detectar possibles situacions de risc, soledat o semiabandó, que seran derivades al personal municipal per a la intervenció adequada.

La teleassistència domiciliària és un servei tècnic de suport i intervenció social, emmarcat en el context dels serveis socials d'atenció primària, que funciona a través de la línia telefònica, amb un equip de comunicació i informàtic específic situat en el domicili de les persones. El servei s'activa a manera de ‘mans lliures’ amb només pitjar un botó d'un polsador portàtil. En accionar el polsador, l'equip posa en funcionament els mecanismes necessaris per a resoldre la situació que va generar la crida.

El servei ofereix així atenció davant urgències i comunicació permanent amb la persona usuària, pal·liant les situacions de soledat.

Poden ser usuàries d'aquest servei gratuït les persones de Castelló majors de 60 anys, persones que patisquen algun tipus de malaltia i/o discapacitat, persones que es troben en situació de risc i persones que presenten dificultats objectives. A més, hauran d'acreditar que viuen soles o en companyia de persones en situació similar.


Segueix-nos: