Els Pressupostos Participatius del 2018 contemplen projectes d'inversi i de despesa corrent en bns i serveis


La convocatòria compta amb la novetat de dues categories de propostes: per a tota la ciutat i per als districtes.

La regidora de Participació, Ali Brancal, i el regidor de Modernització, Ignasi Garcia, han presentat aquest matí en roda de premsa les bases reguladores de la consulta ciutadana dels Pressupostos Participatius del 2018 de la ciutat de Castelló. Brancal  ha explicat que els Pressupostos Participatius "són una ferramenta de democràcia directa que el que pretenen és dotar a la ciutadania de la potestat de prendre decisions referents a una part dels pressupostos municipals". A més, la regidora de Participació ha recordat que "l’any passat l’Ajuntament de Castelló ja va posar en marxa aquesta experiència en la qual es presentaren 239 propostes ciutadanes, de les quals 46 superaren la fase d’avals i de viabilitat tècnica i es van sotmetre a votació ciutadana".

Una de les principals novetats és que els Pressupostos Participatius del 2018, dotats amb 1.650.000 euros, es divideixen en dos grups: propostes per als districtes i propostes per a tota la ciutat. Sent destinats 1.050.000 euros per a tota la ciutat i 600.000 euros per als sis districtes, aquests últims repartits proporcionalment en funció a la població de cadascun. D’aquest mode la convocatòria vincula a tots els districtes de la ciutat perquè puguen decidir sobre projectes que afecten al seu barri.

Les propostes que es poden presentar enguany són projectes d’inversió, com al 2017, i amb aquesta nova convocatòria també es contemplen projectes de despesa corrent en béns i serveis. En aquest sentit el regidor Garcia ha destacat una de les novetats més importants, i és que "abans el que féiem era ficar un pressupost i després intentàvem que els Pressupostos Participatius s’adaptaren a eixe pressupost, i obligaven al fet que foren inversions, a que foren en un termini determinat i acabava delimitant-ho moltíssim. Enguany el gran canvi és que en els Pressupostos Participatius primer es decideix sobre els diners i després són els pressupostos de l’Ajuntament els que s’adapten a la decisió que ha pres la ciutadania, el que suposa un pas més en l’apoderament de la ciutadania perquè acabe decidint cada volta en més coses".

D’aquest mode, qualsevol veí major de 16 anys i empadronat a Castelló de la Plana podrà presentar propostes a partir del 15 de febrer fins al 28 de març a la plataforma decidimcastello.es o presencialment a les Tinences d’Alcaldia de l’Ajuntament. Una vegada finalitzada la fase de presentació de propostes, s’organitzaran reunions de districte  per tal de debatre i arribar a un consens col·lectiu en la priorització de les propostes i així escollir dues que passaran directament a la fase de validació i estudi de viabilitat. El procés durarà quatre mesos després de passar per la fase de presentació de propostes, les reunions de districte, el suport a les propostes, l’avaluació tècnica i la votació ciutadana.


Segueix-nos: