Castelló ja pot consultar el pla especial de protecció del convent dels Carmelos
Els regidors Simó i Mezquita, al costat de tècnics municipals, expliquen el projecte als veïns en una reunió oberta

L'Ajuntament de Castelló ha obert el termini de participació pública del Pla Especial de Protecció del Convent de Nostra Senyora del Carmen, per a donar a conéixer el projecte que està previst a l'entorn dels Carmelos (antiga Unitat d'Execució 18). Els edils d'Obres i Projectes Urbans, Rafa Simó, i Participació Ciutadana, Francesc Mezquita, acompanyats de tècnics municipals, han pres part en una reunió amb veïns de la zona, amb l'objectiu d'informar-los sobre aquest.

Sobre la base del pla especial, l'edifici resultant de la rehabilitació i ampliació de l'actual espai conventual i de la construcció d'unes dependències de nova planta, no hauran d'entorpir la conservació i posada en valor del ben catalogat, amb una superfície total de 4.925 metres quadrats, inclosa l'església. D'altra banda, el pla especial preserva la zona verda d'ús públic amb el seu front principal en l'avinguda de Caputxins, ajustant la seua superfície i morfologia amb motiu de la modificació de la petjada de les parcel·les edificables residencial i dotacional confrontants. El subsòl de la zona verda serà edificable amb destinació a garatge-aparcament.

També pateix variació la superfície ocupada per l'ús residencial, l'edificabilitat del qual es materialitzarà en un bloc lineal situat sobre l'alineació del carrer Juan de la Cierva, que no arribarà a l'alineació de l'Avinguda Caputxins, i que veurà rebaixada la seua altura respecte a la inicialment prevista.

"Estem molt satisfets de poder avançar en aquest pla especial perquè cuidar del nostre patrimoni i protegir-lo també és fer urbanisme pensant en les persones. En la reunió amb els veïns i veïnes de la zona hem atés les seues demandes, com l'estudi d'alternatives per a la reubicació d'un centre de transformació, i ens hem compromés a tractar en una altra trobada, millores en la mobilitat de la zona", ha explicat el regidor d'Obres i Projectes Urbans.

L'edil de Participació Ciutadana i tinenta d'alcalde del districte Nord, per part seua, ha destacat que "les reunions amb el veïnat hagen servit per a treballar aquesta transformació amb total transparència i per a poder incorporar els seus suggeriments". "Ens hem compromés a estudiar altres modificacions que permeten millorar la mobilitat de vianants i vehicles, de manera que l'execució d'aquest projecte supose un avanç per al barri", ha apuntat.

La nova ordenació proposada es fa amb el propòsit d'harmonitzar l'interés públic municipal amb els drets de la propietat dels terrenys inclosos en la Unitat d'Execució 18. Cal recordar que el ple de l'Ajuntament, en sessió de 25 d'octubre de 2007, va acordar aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució 18 UE-R, donant compliment a les previsions del Pla de Reforma Interior aprovat en sessió del ple de 25 d'octubre de 2007, així com el Projecte d'Urbanització i el Projecte de Reparcel·lació aprovats per la Junta de Govern Local en sessió de 9 de maig de 2008.

Les normes urbanístiques transitòries d'urgència estableixen en el seu article 81 l'ordenança particular de la Unitat d'Execució 18 UE-R en termes idèntics als del P.R.I. abans indicat. No obstant això, a conseqüència de les actuacions dutes a terme per a la redacció del nou Pla General del municipi, es va constatar l'interés veïnal per la preservació del claustre existent en l'àmbit de la unitat, el necessari manteniment de la qual també es va posar de manifest en l'informe de 26 de juliol de 2017 emés per la Unitat d'Inspecció de Patrimoni Cultural Valencià de la Direcció Territorial de Cultura de Castelló, segons el qual, en relació amb la fitxa de l'Església Nostra Senyora del Carmen, "la protecció haurà d'afectar a tota la parcel·la i, per tant, s'haurà d'incloure el claustre amb valor patrimonial".

A aquest efecte, en el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic que forma part de la documentació del Pla General Estructural que s'està tramitant, s'ha inclòs, en la fitxa corresponent a l'Església de La nostra Senyora del Carmen (C-A-33), el claustre com a element a mantindre.


Segueix-nos: